Omtale af sagen i 2013...............Webmaster: Dines Bogø


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen 19. december 2013Ønsker man ikke at bruge 425 kr. på den nyeste bog om "Højbjergmordet / Lock-Hansen sagen" kan man evt. vente til den igen kan købes i et antikvarisk. Man kan også låne bogen gratis på biblioteket. Nu er det også muligt for mod betaling, at hente bogen som e-bog!

Forfatterens egen beskrivelse af sin bog:

På baggrund af fornyet research gennemgår forfatteren alle elementer omkring det uopklarede drab på den 43-årige ingeniørfrue Marie Lock-Hansen i Højbjerg i 1967. Det bliver en skrækindjagende rejse gennem en fejlslagen efterforskning og omgivelsernes magt over politiet. Forfatteren dokumenterer en række af politiets manipulationer og stiller spørgsmålet, om drabet nu også ER uopklaret. Forfatteren udpeger en gerningsmand, og som den første og eneste kommer han til bunds i den mystiske drabssag. Éns retssikkerhed bliver aldrig den samme efter denne bog! E-bog: Set på nettet

29. november 2013

Rudi Daugsch - Hadsten Nyt
Hadsten Nyt. Rudi Daugsch omtaler bogen fra 2002, der aldrig blev udgivet. Læs artiklen i Hadsten Nyt her.10. november 2013

Rudi Daugsch - Hadsten Nyt
46 år efter drabet besøgte Rudi Daugsch gerningsstedet. Flere andre var også kommet til Hestehavevej. Læs artiklen i Hadsten Nyt her.25. oktober 2013

Forfatteren, journalist Allan Vendeldorf skriver i sin bog fra 2013 om Marie Lock-Hansen, der mødes med sin elsker.

Vendeldorf skriver, at Marie i sin bil kører til Nedergårdsvej i Skejby nord for Aarhus, hvor elskeren så kommer kørende og samler hende op.

Det er rigtigt, at et par mødtes på den måde flere gange. Men kvinden kæderøg cigaretter og den bil hun kom kørende i lignede kun Maries NZU Prinz. Marie røg meget lidt og kun små cerutter.

Der var ingen grund til, at Marie skulle mødes med sin elsker på den komplicerede måde. Oscar kendte til forholdet og elskeren havde flere gange været i hjemmet på Hestehavevej.

-------------------------

I samme bog skriver forfatteren om Grethe Bartram (der efter sigende er blevet forvekslet med Marie). Vendeldorf skriver, at Grethe bor i Stockholm. Hun har siden sin løsladelse i oktober 1956 boet ved Gøteborg.23. oktober 2013

51 danske biblioteker har nu anskaffet bogen "Skyggen af sandheden".24. september 2013

43 danske biblioteker har nu anskaffet bogen "Skyggen af sandheden".

Bibliotekerne i Aarhus har den endnu ikke til udlån, men skaffer den foreløbig til lånerne via andre biblioteker.

To biblioteker har anskaffet bogen, men udlåner den ikke!

Bogen kan stadig købes antikvarisk.23. august 2013

www.Bibliotek.dk
Hvis man ikke ønsker, at investere i bøger, hefter med artikler m.v. kan bibliotekerne hjælpe.

På nettet kan man direkte bestille selv helt nye bøger og ønsker man kopier af artikler gengivet i hefter, aviser m.v. kan det også bestilles via nettet. www.bibliotek.dk. Endnu kan man også stadig henvende sig ved skranken i det lokale bibliotek.

Bogen "Skyggen af sandheden", der udkom 16. august 2013, er nu (23/8-2013) hjemtaget af tre større biblioteker og bogen kan lånes via alle biblioteker.

Her er der f.eks. mulighed for at bestille ny og ældre bøger af Allan Vendeldorf samt f.eks. hans 7-8 sider artikler i heftet "Under tiden nr. 1 og 4" fra 24. oktober 2006 og 4. oktober 2007.

Vendeldorfs første bog fra 1997 "Hvad gjorde Marie" findes på 13. biblioteker og er også til udlån via alle biblioteker i Danmark. Denne bog kan også købes i antikvariater til stærkt svingende priser.

Allan Vendeldorfs nye bog "Skyggen af sandheden" kan bestille via boghandlere eller direkte hos forlaget, som tidligere nævnt her.17. august 2013

Århus Stifstidende skriver om Allan Vendeldorfs bog "Skyggen af sandheden". Journalist Kenneth Christensen er ikke begejstret for indholdet i bogen, selv om der både er tale om spionage, sex og smukke damer. Man skal læse bogen for at forstå, hvorfor Kenneth Christensen mener, at sex og smukke damer ikke nødvendigvis er det samme!

Han mener dog Vendeldorf har ret, når han fremhæver, at Århus Politi (som det hed dengang) ikke lavede deres arbejde ordentlig.

Tja, men så ser man bort fra, at det lokale politi og Rigspolitiets Rejsehold måske var beordret til ikke, at løse opgaven evt. af hensyn til "Rigets Sikkerhed"!

Århus Stifstidende Århus Stifstidende
Århus Stifstidende 17. august 2013.17. august 2013

Allan Vendeldorf
Under et møde i februar 2008 på gerningsstedet drøfter Dines Bogø (tv) nogle udsagn, som Allan Vendeldorf (th) har fremsat i sine artikler. Forfatteren Jørgen Skovsted lytter i baggrunden. Skovsted udgav året efter en bog om sagen.

Ved nærlæsning af Allan Vendeldorfs bog fra august 2013 har flere andre læsere også konstateret, at ikke alle oplysninger er korrekte.

Afhængig af holdning til forfatteren og generelt til indholdet i bogen, kan man mene, at fejlene kan være mere eller mindre afgørende.

Begge forfattere mener, at en advokat med tilknytning til familien er gerningsmanden. Ikke alle er enige selv om der i seneste bog fremkommer nye gode argumenter for, at sådan er det.16. august 2013

Den korte Avis bringer en omtale af Allan Vendeldorfs nyeste bog om "Mordet i Højbjerg / Lock-Hansen sagen". Forfatteren kommer ind på, hvorfor han har valgt bogtitlen "Skyggen af sandheden".

Sagen bliver detaljeret gennemgået og Vendeldorf fremlægger mange nye detaljer. Er det så sandheden eller så tæt på sandheden man kan komme, når man ikke har læst samtlige rapporter i den båndlagte sag?

Der kan overhovedet ikke være tvivl om, at Allan Vendeldorf har researched meget. Han har haft kontakt med kilder, der normalt ikke ønsker at tale om sagen.

Forfatteren er så sikkert på den udpegede gerningsmand og motiv, at han helt udelukker f.eks. en anden formodet gerningsmand.

Flere kilder der umiddelbart ikke synes, at have kontakt med hinanden, mener eksempelvis:

En militærperson i Århus, der følte, at hans uautoriserede aktiviteter var ved at blive afsløret af Marie, stoppede hende effektivt på en meget professionel måde.

Da myndighederne erfarede, hvordan det hang sammen, lagde man låg på sagen og landsforviste den pågældende militærmand til tjeneste i Grønland. Man ønskede ikke sagen kom frem af hensyn til fremmede magter o.s.v.

Er der andre mulige gerningsmænd? Ja Vendeldorf nævner i bogen de fleste af de formodede gerningsmænd, der tidligere har været nævnt og en enkelt (en slags lejemorder), der ikke før har været særlig omtalt.

Er der så sat punktum i den sag? En dag falder politiet pludselig over et spor på et passende tidspunkt, hvorefter sagen kan genoptages. Inden vil der være mulighed for nye artikler, debat om bøger, diskussioner om formodede gerningsmænd/motiver og troværdighed om fremlagt dokumentation.

Den korte Avis
Omtale af den nye bog i Den korte Avis.16. august 2013

Rudi Daugsch - Hadsten Nyt
Rudi Daugsch skriver om den nye bog i Hadsten Nyt. Fornemmer, at han ikke er helt overbevist om den gerningsmand forfatteren anfører i bogen! Læs mere her.7. august 2013

Skyggen af sandheden Skyggen af sandheden
Tv. Anmeldereksemplar af bogen er udsendt. Th. Allan Vendeldorf skriver om flere hidtil ikke kendte detaljer fra kontoret, hvor Marie blev skudt.

Gerningmand og motiv som forventet, men mange nye overraskende detaljer.

Udbygget forklaring på flere af de forskellige punkter, der gennem tiden har været fremlagt lidt svævende.

Det er svært, at finde seriøse modargumenter.

Flere navngivne journalister, redaktører, forfattere og politifolk m.fl. vil ikke bryde sig om bogen.
................................................................
Dines Bogø Skyggen af sandheden
Udkommer fredag den 16. august 2013.
Indbundet 297 sider. A4 format
Allan Vendeldorf, Hyldebæk Bureau
Postbox 38, 3300 Frederiksværk
hyldebaek@gmail.com tlf. 30 44 65 78
1. udgave. 1. oplag 425 kr.

Bogen kan bestilles via boghandlere, direkte hos forlaget eller lånes på bibliotekerne.

Virkeligheden overgår fantasien eller som journalist Bertel Thommsen fra BT engang skrev: "Hvis journalister beskrev sandheden præcis, som den er, ville læserne uvilkårligt sige: Det er løgn.". .................................3. august 2013

Nu er der to uger til, at den nye bog om Højbjergmordet udkommer.

Forfatteren, journalist Allan Vendeldorf udgav i 1997 sin første bog om sagen. Senere skrev Vendeldorf i henholdsvis 2006 og 2007 artikler om sagen i heftet "Under Tiden".

Der er ikke tvivl om, at der siden 2007 er fremkommet nye og afgørende oplysninger.

For meget afslører Vendeldorf? Hvad er motivet/motiverne?

Var det ægteskabelige problemer? Var der opstået problemer med Maries elskeren? Var det en tilfældig indbrudstyv? Blev hun forvekslet med en stikker fra besættelsestiden? Var Marie blevet en belastning for en efterretningstjeneste? Vidste hun for meget om økonomiske transaktioner i firmaer i Østjylland? Vidste hun for meget om indflydelsesrige personers privatliv o.s.v.

Er der flere motiver involveret og er det derfor, at der gennem tiden er opstået forskellige teorier om motiv og gerningsmand?

Var gerningsmanden en hun kendte eller en tilfældig udsending?

I slutningen af tresserne var "Sex" et emne der var ekstraordinær interesse om. Ophævelse af forbud og pludselig et emne, der kunne tale lidt mere åbent om! Var det også et emne, der på en eller flere måder spillede en rolle på Hestehavevej?

Uddrag nr. 3 fra bogen: "Skyggen af sandheden".

Det forlød fra politiets side, at begge ægtefæller havde et "afklaret forhold til deres tidligere ægtefæller", hvilket imidlertid ikke var ganske korrekt for Oscar Lock-Hansens vedkommende, idet udredningen af trådene omkring skilsmissen fra hans første hustru skete med advokatbistand "i mangel af mindelighed". Ligeledes oplyste politiet, at man på baggrund af vidneudsagn kunne fastslå, at "der ikke foregik noget i krogene", samt at der ingen "lumre opførsler" fandt sted, hvilket angiveligt var blevet efterforsket minutiøst, hvordan dét så var sket!

Udsagnet var desuden i direkte strid med flere vidneudsagn, og det fremgik af politiets egne (fortrinsvis Rigspolitichefens Rejseafdelings) rapporter, at deltagere i de forskellige "selskabeligheder" på Hestehavevej 2B havde udtalt, at de havde overrasket Marie Lock-Hansen i intime seancer med andre festdeltagere; ifølge en rapport skrevet af kriminaloverbetjent Ib Toldbod fra Rejseholdet havde en kvindelig deltager i en fest på et tidspunkt taget Marie Lock-Hansen på fersk gerning i selskab med en mandlig festdeltager, da de sad i et tilstødende rum og manden havde sin hånd oppe under hendes kjole, idet Marie Lock-Hansens siddestilling klart viste, at "der skete noget" seksuelt.

Desuden konkluderede Ib Toldbod, at en række fotografier dokumenterede, at stemningen ofte var ganske høj ved selskabelighederne i den Lock-Hansenske villa.

I øvrigt ville dét at udelukke, at Marie Lock-Hansen kunne finde på at være utro med henvisning til, at hun "i samtaler med andre har taget afstand fra utroskab" være hovedløst; hun blev netop skilt fra sin første mand på grund af utroskab.
19. juli 2013

Hadsten Nyt skriver om "Lock-Hansen sagen" med udgangspunkt i det nye udsendte korte udddrag fra Allan Vendeldorfs bog.19. juli 2013

Skyggen af sandheden
Uddrag nr. 2 fra bogen: "Skyggen af sandheden".

Men til trods for, at politiet på bedste ejendomsmæglermanér kaldte hendes hukommelse "unik" og "fotografisk", da kan man med rette stille spørgsmålet om, hvor man havde denne antagelse fra?

For selvom Irma Frier Rasmussen gang på gang blev fremhævet som sådan, da har hun objektivt anskuet aldrig bevist, at hun skulle være i besiddelse af nogen særlig enestående hukommelse, og man kan være hård og sige: Nærmest tvært imod!

I de få tilfælde, da hendes hukommelse og påstand om, at hun til enhver tid - uden mindste tvivl - ville kunne udpege Marie Lock-Hansens drabsmand, har skullet stå sin prøve, da har den - ifølge politiet - fejlet fatalt, og hun har mere end én gang udpeget en 'forkert' person som drabsmand. Dog må det for god ordens skyld indskydes, at der ikke har været tale om flere forskellige "uskyldige", men hver gang én og samme person.

Umiddelbart synes der heller ikke at være andre eksempler på, at Irma Frier Rasmussen har bidraget med noget væsentligt til efterforskningen ud over signalementet, hvorom visse detaljer også hurtigt blev nedtonet; det gjaldt for eksempel hendes sammenligning af drabsmandens frakke med tilsvarende frakker til officersuniformer, ligesom detaljen med de store stikninger på bæltet heller ikke blev efterforsket, selvom store stikninger var et relativt sjældent fænomen, hvorfor detaljen måske kunne være et godt spor at efterprøve.

Man kunne naturligvis anskue de umiddelbart udokumenterede udsagn om hovedvidnets særlige hukommelse fra en anden vinkel og overveje, om det fra begyndelsen har været en form for ønsketænkning hos politiet, der så har vist sig at gå i opfyldelse, så hun faktisk var et sjældent solidt vidne, der aldrig vaklede.

Alternativt kan man være mere konspiratorisk og spekulere i, om hendes omhyggeligt opbyggede ry skulle bruges til at fjerne offentlighedens fokus fra det væsentlige i efterforskningen, idet samme offentlighed i kraft af Jørgen V. I- versens forbud mod, at pressen kontaktede hende og omvendt, alene hørte hendes udtalelser i politiets udlægning.

Første mulighed skulle således bygge på, at hun i første færd skulle medvirke til at berolige en opskræmt befolkning, der havde indtrykket af, at en bevæbnet mand koldt og kynisk spadserede omkring i pæne villakvarterer og skød tilfældige kvinder på sin vej. Ved at forsikre de skræmte naboer og andre om, at man stod med et særdeles godt vidne, der var i stand til at spotte drabsmanden på lang afstand, kunne man hindre hysteri.

Det står samlet lidt uklart, hvad politiet byggede hypotesen om hendes enestående hukommelse op omkring, eftersom netop politiet faktisk konsekvent har afvist alle hendes væsentlige udsagn.
23. juni 2013

Skyggen af sandheden
Uddrag nr. 1 fra bogen: "Skyggen af sandheden".

En ligeså gådefuld detalje omkring beviser var fundet af et friskt, rillet skoaftryk i bedet mellem havegangen og Kirkeskoven, hvilket politiet fastslog var sat af lægen fra narkoseholdet, som var kommet til stedet med den ene ambulance.

Skoaftrykket var interessant, eftersom der var en formodning om, at drabsmanden var ankommet til villaen fra Kirkeskoven, hvorfra der som tidligere nævnt var uhindret adgang til grunden Hestehavevej 2B. Derfor ville enhver logik tale for, at aftrykket kunne være sat af drabsmanden.

I en blodplamage i hall'en var der et sålaftryk ligeledes med riller, og politiet fastslog, at de to aftryk var identiske og stammede fra en læge eller eventuelt en sygeplejerske, selvom en række reportagefotografier fra pressen tydeligt viser, at disse bar træsko. Herefter lød svaret på spørgsmålet om, hvem aftrykket så kunne tilhøre, at det "så måtte være én af falckfolkene".

Den udlægning forekommer noget ligegyldig i en så alvorlig sag som drab, og især i betragtning af, at samtlige reddere fra Falck, der var til stede på adressen, var iført de dengang almindelige støvler med hård hæl, idet de skulle kunne bruges i arbejdet ved eksempelvis at sparke døre ind og lignende, som en redder kunne komme ud for i sit arbejde.

I øvrigt er efterforskningen sløset på dette punkt, idet det i rapportmaterialet er lagt til grund, at en sygeplejerske "har gået på den flisebelagte gangsti. Det må anses for overvejende sandsynligt, at de to fodspor er afsat af hende". Desuden var skoaftrykket et skoaftryk sat af en bestemt type sko, som ingen af de tilstedeværende politifolk eller andre havde haft på, hvorfor alting talte for, at aftrykket var sat af drabsmanden. I øvrigt havde rillerne på aftrykket i hall'en "en anden retning", hvorfor de ikke var identiske, som angivet.

Endeligt havde aftrykket i bedet en længde på 30,5 centimeter, hvilket svarer til størrelse 44, hvilken de spinkle sygeplejersker næppe benyttede. I øvrigt efterprøvede politiet aldrig hverken sygeplejerskers, lægers, politifolks eller falckredderes 'skoaftryk'.

Efter, at jeg havde påpeget den ringe efterforskning vedrørende skoaftrykket, udtalte den da tidligere kriminalkommissær ved Aarhus Politi, Preben Nibe, sig i et interview herom i slutningen af 2007. Han erkendte da, at aftrykket i bedet og aftrykket i blodplamagen ikke var éns, og på et direkte spørgsmål om, hvorvidt han fortsat mente, at "de var afsat af samme person", lød det opsigtsvækkende svar: "Ja!">
18. juni 2013

Lokalavisen - Aarhus
Journalist Camilla Kjærgaard Olesen, der har fulgt sagen i mange år, skriver i Lokalavisen Aarhus Midt om Allan Vendeldorfs kommende bog.17. juni 2013

Hyldebæk - Allan Vendeldorf
Forlaget Hyldebæk udsender videoklip med spot på den kommende bog "Skyggen af sandheden". 2006 indtrådte ændring, da nye vidner begyndte at fortælle om Lock-Hansens.14. juni 2013

Mogens Brøndum - Marie Lock-Hansen
Politikommissær Mogens Brøndum fra Østjyllands Politi har tidligere antydet, at pludselig en dag dukker der noget op!

Til TV2 Østjylland siger han fredag den 14. juni 2013, at politiet har fået flere pistoler indleveret af typen Walther P38.

De vil blive undersøgt i den nærmeste fremtid af Kriminalteknisk Afdeling i København. Læs nyheden på TV2OJ her.

Mogens Brøndum har også udtalt sig til DR P4 Østjylland. Læs nyheden her.

Jyllands-Posten henviser også til mordet på Marie Lock-Hansen. Læs nyheden her.25. maj 2013

Lock-Hansen sagen- Højbjergmordet
Århus Stiftstidende omtaler nu også Allan Vendeldorfs kommende bog.22. maj 2013

Hadsten Nyt gengiver efter aftale artiklen fra "Den korte Avis" dagen før.21. maj 2013

Højbjerg Mordet omtalt i Den korte Avis
Den korte Avis bringer et resume af Lock-Hansen sagen og en henvisning til Vendeldorfs kommende bog i sommeren 2013.1. maj 2013

Allan Vendeldorf Allan Vendeldorf
Omsalg til Allan Vendeldorfs store bogværk "Højbjergmordet - Lock-Hansen sagen", der udkommer 16. august 2013.

Forlaget: HYLDEBÆK BUREAU, Posthustorvet 1, Postboks 38, 3300 Frederiksværk. hyldebaek@gmail.com22. april 2013

Allan Vendeldorf
Forfatteren, journalist Allan Vendeldorf udgiver bogværk på ca. 300 sider om Højbjergmordet.

Mere følger. Detaljeret orientering med pris, bestillingsadresse m.v. er sendt til "interessegruppen".

Bogen udgives 16. august 2013

Forlaget: HYLDEBÆK BUREAU, Posthustorvet 1, Postboks 38, 3300 Frederiksværk.

Forlagets første bog: "Industriskoven" er netop udgivet den 22. april 2013.22. april 2013


Rudi Daugsch skriver i Hadsten Nyt
om Højbjergmordet. Denne gang om den kontroversielle "Fantomtegning", der ikke måtte offentliggøres.25. marts 2013

Lokalavisen
Preben Nibe fortæller i Aabyhøj, Aarhus om kriminalsager.8. marts 2013

Lokalavisen
Gravsted nr. P20, Frederikskirkens kirkegård. Oscar Lock-Hansens gravsted vedligeholdes stadig 32 år efter hans død. (Her gravstedet, som det så ud i 2005).5. februar 2013

Lokalavisen Hadsten-Pingvin
Lokalavisen Hadsten-Pingvin Nyt skriver om Lock-Hansen sagen. Læs artiklen her.13. januar 2013

Lokalavisen Hadsten-Pingvin
Lokalavisen Hadsten-Pingvin Nyt skriver om Lock-Hansen sagen. Læs artiklen her.1. januar 2013

Lokalavisen Aarhus
Lokalavisen omtaler, at forfatteren journalist Jørgen Skovsted i 2012 præsenterede et nyt vidne, der overraskende for offentlighed, kunne fortælle, at enkemanden Oscar Lock-Hansen vidste, hvem der var moderen.