De korte annoncer

Fru Larsen
Radio Favrskov

Hadsten-PingvinNyt er medlem af

Hadsten Handel
Hadsten Handel
 

Højbjerg Mordet – motivet der aldrig blev fundet!

05-02-2013
|   Oprettet af: John Nielsen
Er det Rolock firmaet, som er årsag til mordet på Marie? - af Rudi Daugsch
Højbjerg Mordet – motivet der aldrig blev fundet!
Af Rudi Daugsch
 
 
Højbjerg Mordet er stadig en gåde. I det foredrag, der kan ses på TV2 OJ`s hjemmeside om mordet med Preben Nibe, siger den forhenværende efterforsker: "Marie Lock-Hansen havde et lille duplikeringsbureau, som hun havde haft i adskillige år. Firmaet hed Rolock, dannet af forbogstaverne i den første stavelse i hendes mellemnavn, som er Rohde og så selvfølgelig Lock, som kommer fra Lock-Hansen.
 
I det duplikeringsbureau udgav hun sin mands lærebøger. Han skrev mange lærebøger, og han var noget af en kapacitet på et bestemt område, som hedder STATIK. Det har jeg ikke forstand på, men det er noget med, hvor meget bygninger, skorstene og broer og sådan noget må svinge og skal svinge.
Det var ikke alene hendes mands bøger hun mangfoldiggjorde, der var også mange af hans fagfæller, som skrev bøger. Også disse blev mangfoldiggjort af Marie og blev i øvrigt brugt rundt omkring - jeg tror på samtlige teknika i landet."
 
Der var teknikum i Århus, Odense, København og Horsens. En bygningskyndig arkitekt oplyser over for mig, at Oscar Lock-Hansen på årsbasis har udgivet ca. 50 bøger om STATIK. En bog bestod af 5-6 hæfter. Lock-Hansens bøger blev brugt i Århus og København. Derudover er det rigtigt, at Lock-Hansen og kolleger fik fremstillet opgaveark og lignende hos Rolock.
 
Oscar Lock-Hansen var udlært tømmersvend. Han læste siden hen til teknikumingeniør. I 1941 tog han eksamen som civilingeniør fra Polyteknisk Læreranstalt i København og flyttede så til Århus.
 
På et tidspunkt indgik Lock-Hansen partnerskab med Søren Jensen. Søren Jensen havde arbejdet for ingeniør Askøe, som var den tids ekspert i Statik, som er læren om kræfternes ligevægt. Dynamik er læren om legemers bevægelse under kraftpåvirkning.
 
Da Søren Jensen havde arbejdet for Askøe, var han ramt af en klausul, der betød, at han havde sit firmakontor i Silkeborg. Først da klausulen trådte ud af kraft, kom han til Århus. I 1965 blev de to uenige om driften af firmaet, hvorfor Lock-Hansen udelukkende helligede sig sit arbejde på Århus Teknikum, som han allerede havde begyndt i 1948.
 
Den 2. april 1942 var Lock-Hansen blevet gift med sin første kone. De blev bevilliget skilsmisse den 10. august 1953. Herefter blev Lock-Hansen gift med Marie den 5. september 1953, for hvem hun i nogen tid havde været sekretær.
 
Med adresse Fiskergade 1 i Århus opretter Marie sit eget firma Rolock kort tid efter ægteskabets indgåelse med Lock-Hansen. Hun beholder firmaet til sin død, den 10.november 1967.
 
Det var normalt, at en sekretær, der giftede sig med sin chef, ophørte med at arbejde for denne. I politiets rapport om sagen kan læses, at den dræbte fortsatte med sit arbejde som kontorassistent i firmaet Søren Jensen & Lock-Hansen. Hvorfor bliver Rolock et firma i firmaet? Der kan have været ledige lokaler i ingeniørfirmaet. At det skilles ad fra ingeniørfirmaet kan skyldes skatteregnskabet. Det kan også være, fordi Marie fremstiller ting, som ikke kommer andre ved.
 
Politimester Ib Trolle skriver allerede en rapport den 27. november 1967 om Højbjerg Mordet: "En kollega til ægtefællen fik et større værk af lignende art "trykt" hos nu afdøde. Nu afdøde oprettede med dette arbejdsmateriale et lille firma - med en omsætning på ca. 13.000 kr. sidste år - og kaldte det "ROLOCK".
En veninde fra ungdomsårene påtog sig skrivning af stencil, og en dame fra kvarteret - vidne nr. 2 - hjalp hende lejlighedsvis med "trykningen" på en almindelig duplikator. Ægtefællen hjalp med indpakning og forsendelse m.v."
 
Vidne nr. 2 kan kun være Lissi Christensen, som løb efter hjælp på morddagen og var bosat i kvarteret. Hun havde kun arbejdet for Rolock i få måneder! Marie havde haft Rolock i adskillige år, ja en 12-13 år.
Hvem er ungdomsveninden? Ina Haxen? I 1942 flyttede Marie fra Lisbjerg til Århus. Først da hun i 1946 indgår ægteskab med sin første mand Leif Jørgensen flytter hun tilbage til Lisbjerg.
 
På morddagen har Marie kl. ca. 09.30 ringet til firmaet Regidex på Vesterbro Torv for at få repareret en mekanisk sorteringsmaskine. Så Rolock er ikke bare et firma med en sprit duplikator!
 
Egil V. Knudsen skriver i sin bog Rejseholdet rykker ud, Lademand 2002: "Marie Lock-Hansen havde et lille duplikeringsbureau i husets kælder - ikke fordi parret manglede penge, tværtimod - men nærmest for at få tiden til at gå med noget fornuftigt."
Hvorfor ansætter Rolock så Lissi Christensen? For at få tiden til at gå? Hvorfor opretter Marie sit firma Rolock, som et firma i firmaet, altså med den samme adresse, som det firma hun oprindeligt blev ansat i og stadig arbejdede for? For at få tiden til at gå? Er det Rolock firmaet, som er årsag til mordet på Marie? Det er en problemstilling, som politiet er sluppet let omkring.
 
Mvh
Rudi Daugsch


  • Tilbage
  • Print this page
  • Send this page to somebody


Vestjysk BANK