Rovmordet på fru Mathilde Meyer, 1943.......Webmaster: Dines Bogø

Fru Meyer sagen: Generelt

Sofie Lene Bak omtaler i bogen "Over Stregen"Bogen er redigeret af John T. Lauridsen og udgivet på Gyldendal 2007. Titlen henviser til mange af de begivenheder under besættelsen, hvor gerningsmænd gik over stregen.
På 23 sider i bogen "Over Stregen" beskriver forfatteren, historiker Sofie Lene Bak i afsnittet "MEYER-MORDERNE" de personer, der deltog i rovmordet på fru Mathilde Meyer i oktober 1943. De blev dømt i marts 1946. Hele sagen under og efter Besættelsen beskrives detaljeret.

Cand. mag Peter Birkelund skriver meget forsigtigt i 2008 om de af gerningsmændene, der havde haft en mindre tilknytning til modstandsbevægelsen, at de pågældende bevægede sig på kanten af det kriminelle.
Flere af gerningsmændene forsøgte at dække sig ind under, at de havde handlet som selvbestaltede modstandsfolk.

De forsøgte også uden held at fastholde, at fru Meyer havde været stikker og at der var tale om "en legal" likvidering. Deres beviser for  påstandene kunne afvises, da "vidneudsagnene" viste sig at være historisk ukorrekte.

Modstandsbevægelsen ønskede ikke at blive sat i forbindelse med de pågældende personer.