Rovmordet på fru Mathilde Meyer, 1943.......Webmaster: Dines Bogø

Fru Meyer sagen: Generelt

Uddrag fra "Daglige Beretninger": 20. oktober 1943

Den 20. oktober 1943 Kl. ca. 23 blev Fru Mathilde Marie Meyer, født Knudsen, bortført fra sin Bopæl i Villaen Ehlersvej Nr. 16 og Dagen efter fundet myrdet i Rude Skov.

Hun var dræbt ved 7 Pistolskud og havde desuden forskellige Læsioner i Ansigtet, hvor bl. a. Næsen var knust. Disse Læsioner var tilføjet hende i levende Live.

Efter et stort Arbejde er det nu lykkedes Københavns Opdagelsespoliti at opklare denne Forbrydelse, og der er i Sagen foreløbig anholdt og fængslet 12 Personer - alle danske - hvoraf en er fængslet i Malmø, en i Helsingborg, og tre hensidder i den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel, idet disse forinden var anholdt for anden illegal Virksomhed. For de resterende syv Personers Vedkommende behandles Sagen af Københavns Politi.

Det viser sig, at Mordplanerne er lagt af 2 unge Kvinder - den 27-aarige Lilly Margrethe Saxtorph og den 22-aarige Ebba Bøcher Frederiksen, Leder af en Vuggestue, som under Foregivende af, at Fru Meyer overfor Tyskerne havde angivet Personer, som hjalp Jøder med at flygte, havde formaaet de øvrige til sammen med dem at gaa i Komplot om at "likvidere" Fru Meyer.


Daglige Beretninger