Rovmordet på fru Mathilde Meyer, 1943.......Webmaster: Dines Bogø


Fru Meyer sagen: Generelt

Cand. mag. Peter Birkelund omtaler sagen i bogen "Holger Danske"I bogen "Holger Danske Sabotage og likvidering 1943-45" omtaler forfatteren cand. mag. Peter Birkelund, at nogle Holger Danske folk havde et vist samarbejde med Dannevirke-gruppen.