Ægtepagten. Er det nøglen til motivet?


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. Lock-Hansen sagen - generelt
Februar 2008. I forbindelse med "Lock-Hansen sagen" fra 1967 er advokatfirmaet Storm Mortensen påfaldende meget blevet omtalt inden for de senere år. Firmaet var ikke på nogen måde i pressens søgelys tidligere. I 1967 havde advokaterne kontorer i Frederiksgade 72, Århus C. (Fotos: Kurt Nicolaisen).Civilingeniør Oscar Marcus Lock-Hansen og hustru fru Marie Rode Lock-Hansen, født Madsen underskrev 3. november 1967 på Notarialkontoret i Aarhus C en ægtepagt og et testamente i nærvær af notarius publicus.

9. november 1967 sendte ægteparrets advokatfirma ægtepagten til tinglysning hos Aarhus Stiftamt, Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C. Tinglysning skulle foretages, da det drejede sig om fast ejendom.

Ægtepagten er udfærdiget af en medarbejder i advokatfirmaet S. Storm Mortensen, Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C.

Ejendommen Hestehavevej 2B, Højbjerg, som Oscar Lock-Hansen fik skøde på 12. oktober 1960, overdrages som særeje til Marie Lock-Hansen. Seneste vurdering (13. almindelige) var på 270.000 kr. Gæld i ejendommen var ca. 100.000 kr.*

* (525.000 kr. - 100.000 kr.) 1967 vil omregnet med forbrugerindeks svare til lidt over 3. mio nutidskroner (2007).Statsaut. ejendomsmægler fra Århus, valuar Allan Bante, DanBolig, som alle også konkurrenter omtaler som specialist, udtaler: "Med den vurdering ville Hestehavevej 2B omkring 1967 kunne sælges for et sted mellem 500.000 og 550.000 kr."

Når man ser på, hvad det var Marie fik ud af ægtepagten, kan man måske bedre forstå at Oscar "gik med til indholdet i ægtepagten".

Måske var det årsagen til, at Marie ikke var helt tilfreds med det advokatfirmaet havde skrevet i ægtepagten! Oscars indtægt fra salg af andel få år før i det rådgivende ingeniørfirma Lock-Hansen & Søren Jensen var urørt.Særdeles mærkeligt er, at Århus Politi i en fortrolig rapport fra 1967 skriver, at huset har en skønsmæssig værdi på 2.3 mio. kr. Omregnet til forbrugerindeks svarer det til omkring 18 mill. nutidskroner. (2007).

Hvis det tal i politiets rapport havde været korrekt, så kunne Marie jo være rigtigt tilfreds med aftalen. Politiet behøvede så heller ikke mere interessere sig for den ægtepagt.

Er tallet 2.3 mio. kr. i stedet for udtryk for Oscar Lock-Hansen samlede officielle formue?

Hvorfor brugte advokatfirmaets chef højesteretssagfører S. Storm Mortensen og Oscar Lock-Hansen så meget energi på at sikre, at pressen og andre intet måtte høre om, at der var lavet en ægtepagt?

En lokal avis bragte et stykke tid efter drabet nogle udtalelser fra en bekendt til Lock-Hansens. Referatet i avisen bevirkede, at både Oscar Lock-Hansen og S. Storm Mortensen i særdeles direkte vendinger bad den pågældende dame om, "at holde kæft", helst med tilbagevirkende kraft.

Ansatte i det ingeniørfirma, som Oscar Lock-Hansen havde trukket sig fra, blev også pålagt tavshed. Manøvren lykkedes. Opmærksomheden blev i 40 år drejet væk fra Oscar Lock-Hansen og hans advokatfirma.Forskel mellem 3 mio kr.  (reel værdi af villa i nutidskroner) og 18 mio. (politiets angivelse af værdi af villa i nutidskroner) er også en sjat penge?Min personlige opfattelse ud fra bl.a. udtalelser fra Margith Vinskov:

Marie ville have andel i hele Oscars formue og rådgivere havde forsøgt, at overbevise Marie om, at det havde hun nu stort set fået med ægtepagten. Marie Lock-Hansen var ikke en naiv kvinde, men hun forestillede sig ikke de stærke kræfter, hun var oppe imod. Ved den senere forventede skilmisse ville Marie selvfølgelig også få andel i den fælles officielle formue.

Repræsentanterne fra Århus Politi og Rigspolitiets Rejsehold kommer i 1970 frem til i den samlede rapport, at der ikke er noget mærkeligt ved ægtepagten. Måske skulle de have undret sig over, at der i det hele taget blev lavet en ægtepagt. Normalt regulerer ægtepar deres indbyrdes økonomiske forhold i et testamente. Advokater anbefaler sideløbende, at der laves en ægtepagt, hvis man vil tage højde for en skilsmisse. Men da politiet officielt intet havde hørt om en evt. forestående skilsmisse (kun rygter i.flg. Oscar), ja så har ægtepagten ingen betydning, tja, hm!

Det, at der blev lavet en ægtepagt, sammenholdt med, at Marie havde givet udtryk for, at hun gerne ville have andel i gevinsten (ukendt antal kr.) fra sin mands tidligere firma, burde give stof til alvorlig eftertanke. Marie blev ikke ved den forventede skilsmisse forgyldt af den ægtepagt.

Forudsætter man, at Oscar var særdeles økonomisk velstillet var lidt over 1. mio. nutidskroner ikke meget som "et gyldent håndtryk" efter 14 års "ansættelse" med en 24-timers arbejdsdag. "Det perfekte ægteskab", var Oscar Lock-Hansens egen opfattelse og det han fortalte omgivelserne.

Var der tale om en forestående skilsmisse? Ægtepagten tyder på det sammenholdt med flere troværdige udsagn om, at Marie havde en elsker. Et forhold Oscar var helt bekendt med gennem flere år og som han ikke kunne forhindre. Den omtalte mand var også med til selskabelighed i hjemmet på Hestehavevej 2B og han boede i korte perioder i villaen.

Ovennævnte vil af enkelte blive udlagt som konspirationsteorier og rygter på løst grundlag uden hold i virkeligheden. Fint nok, så er man på lige så bar bund som for 40 år siden.

Ikke alle oplysninger kan man have 100% vidnefast eller underskrevet i politirapporter. Man kan så vælge, at sige, at har man ikke det, kan man ikke udtale sig om sagen!

Hvordan er det nu? "Virkeligheden overgår ofte fantasien".Det store århusianske advokatfirma, som i nyere tid er blevet meget omtalt i forbindelse med sagen, anvendte dette brevhoved.


Brevhoved, som advokatfirmaet anvendte fra oktober 1967. Hugo Schmidt (ansat 1955) indtrådte som kompagnon i firmaet i 1963 og Niels Tylvad tilsvarende i 1967.

Tlf. (06) 12 71 11 og det nævnes også i brevhovedet, at kontoret nu er lukket om lørdagen.

S. Storm Mortensen og fru Kirsten kom privat sammen med ægteparret Lock-Hansen. De havde bl.a. mange gange været med til sammenkomst på Hestehavevej 2B.

Landsretssagfører Hugo Schmidt (1928-2005) var regnskabsfører for Marie og Oscar Lock-Hansen, men Hugo Schmidt og fru Lena hørte ikke med til den private omgangskreds.


Højesteretssagfører S. Storm Mortensen (1907-1981). Sidste arbejdsdag. (Ældre pressefoto også bragt oktober 1980).

Familien Storm Mortensen forlod Tirstrup Lufthavn ved Århus 8. november 1967 for at tage på tre ugers ferie i USA. Efter en overnatning i København fløj de videre mod New York torsdag 9. november 1967 om eftermiddagen. Dagen før drabet på Marie Lock-Hansen.

Da Storm Mortensen kom tilbage efter ferien, gik han aktivt ind i sagen, når der fremkom beskyldninger mod hans klient, Oscar Lock-Hansen.