OSCAR MARCUS LOCK-HANSEN..........Webmaster: Dines Bogø


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen

Vera Sørensen og Oscar Lock Hansen ... Dines Bogø ...

Gift 02/04-1942 - 10/08-1953
med ugift Vera Sørensen


Vera Sørensen og Oscar Marcus Lock Hansen blev gift skærtorsdag i Johanneskirken, Århus.

Vera er datter af Installatør Søren Peter Sørensen og Oscar er søn af Maskinmester Alfred Markus Kristian Hansen, Aarhus Oliefabrik.

Vielse 2. april 1942
Kirkebog: Sct. Johannes Kirke, Århus
Marie Jørgensen og Oscar Lock-Hansen ... Dines Bogø ...

Gift 05/09-1953 - 10/11-1967
med fraskilte
Marie Rode Jørgensen
født Rode Madsen


Marie Jørgensen og Oscar Lock-Hansen blev gift på Ebeltoft Rådhus.
Før 21. november 1946 var navnet Oscar Marcus Lock Hansen
Civilingeniør Oscar Marcus Lock-Hansen.

1968. Civilingeniør Oscar Marcus Lock-Hansen, født 30/11-1914 i København, død 12/9-1981 i Århus.

Uddannet som tømrer, bygningskonstruktør og ingeniør. (Teknikumingeniør 1936, Horsens, Civilingeniør 1941, København). Speciale jernbetonkonstruktioner.

Ansat Århus Amtsvæsen 1941-1944. Rådgivende ingeniør 1945-1981 bl.a. i samarbejde med Søren Jensen fra Silkeborg. Fra 1945 tilknyttet Århus Teknikum, hvor han senere blev lektor.

Mange rejser i Europa bl.a. i forbindelse med større byggerier.

Oscar Lock-Hansen var fra 1942-1953 gift med Vera Lock-Hansen (1919-2006) født Sørensen. Der var to børn, Elisabeth (1948) og Steen (1953). Efter skilsmissen boede Elisabeth til sommeren 1967 hos sin far og Marie Lock-Hansen. Steen boede hos sin mor.

Bruddet med ingeniør Søren Jensen skete i 1965. Der er er flere udlægninger af årsagen. Ved læsning af bogen om firmaet Søren Jensen bliver man ikke klogere på det punkt.

Oscar Lock-Hansen ville gerne have købt Søren Jensens andel, men det endte med, at det var Oscar Lock-Hansen, der måtte forlade det fælles firma.

Man skal nok kigge lidt på flere faktorer i forbindelse med ophør af samarbejdet. De to partnere havde meget forskellig opfattelse af, hvordan firmaet økonomisk skulle drives. Oscar til tider helt umødeholdende tørst har ikke forbedret samarbejdet. Oscar Lock-Hansen var heller den diplomatiske type. Han sagde sin mening og bestemt ikke altid på en venlig måde. Ikke alle gode kunder ville finde sig i den tone.

Oscar Lock-Hansen havde også ry for meget direkte, at tilkendegive sin holdning over for sine omgivelser. Var personen ikke noget for Oscar Lock-Hansen blev dette bestemt ikke skjult for den pågældende. Personer som Oscar havde sympati for, blev favoriseret. Dette både i firmaet som medejer og på Teknikum som underviser. Privat lagde han heller ikke skjul på, hvem han ikke ville spilde tid på.

Oscar Lock-Hansen forventede, at hans elever var hurtige og nærmest kunne stenografere. Når han på Teknikum flittigt skrev en sætning på tavlen med højre hånd viskede han samtidig det første af sætningen ud med venstre hånd.

Kort tid efter Maries død var Oscar og kollegaen arkitekt Peter Worm på tur til Rom. Begge var guider for et større selskab af venner og bekendte. Peter Worm måtte ofte træde til, når Oscar Lock-Hansen var blevet indisponibel. Oscar havde ofte før været på studietur til Rom med sine elever.

Oscars store forbrug af whisky blev normalt ikke bemærket. Han havde som regel en mindre flaske i lommen, som han mere eller mindre diskret ofte tog en slurk af. Kom man tæt på Oscar var man ikke i tvivl om hans forbrug. Han førte som regel sin bil i den tilstand.

Lock-Hansen Familiefoto Hestehavevej 2B
Oscar Lock-Hansen ved sit arbejdsbord i hjemmet. Når Oscar gik kiggede Marie meget interesseret på de tekniske tegninger og hans regnskaber, der lå på bordet. (Foto fra TV2 Østjylland).


Kombineret ferie og forretningsrejse til Schweiz (Hotel Stern & Post) via Tyskland. Marie og datteren Elisabeth var med det år. Et par år senere blev "Kaptajnen" udskiftet med en Ford Mustang. (Privateje).


Forholdet i ægteskabet mellem Marie og Oscar Lock-Hansen har ofte været omtalt i artikler og bøger. Var det alene det efterhånden anspændte forhold i 1966-1967, der udelukkende var årsag til drabet? (1962. Privatfotos fra hjemmet på Hestehavevej 2B. DB-arkiv).


Oscar Lock-Hansen var lektor på Århus Husbygningsteknikum. Rom var et yndet udflugtsmål, når han havde de studerende med på ekskursion. Nogle måneder efter Maries død var han også guide i Rom for et privat selskab. ("Turen går til Rom" også i 1963. Økonomisk var der sørget godt for deltagerne. DB-arkiv).


Oscar Lock-Hansen skrev en del lærebøger bl.a. om statik (læren om hvilke kræfter, der skal til for at skabe en ligevægtstilstand). Det var Marie, der udgav bøgerne på sit forlag "Rolock". I kælderen på Hestehavevej 2B havde hun et mindre trykkeri. Eksempel fra hans lærebog fra 1966.


Efter Marie Lock-Hansens død var Oscar Lock-Hansen hurtigt ude med oplysninger til pressen om, at det havde været det perfekte ægteskab. Oscars venner valgte at støtte enkemanden i denne version. Politiet har senere sagt til pressen, at de ikke "fandt noget". Internt talte man dog om, at i lighed med Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, var der også her noget andet og mere bag ægteparrets pæne facade. (Foto: DB-arkiv).

Pressefoto
Oscar Lock-Hansen hentes af en ven og de ankommer her til Hestehavevej den 10. november 1967. (Foto via TV2 Østjylland).

Oscar talte om Maries død og han fortalte bl.a., hvordan han var blevet rasende, da han kort tid efter drabet var blevet kontaktet af en advokat der tilbød at overtage villaen til reduceret pris. Advokaten forventede ikke Oscar ville fortsætte med at bo i huset.


Tv. 25 år efter Oscar Lock-Hansens død eksisterer hans gravsted stadig. (Foto taget af DB 17. maj 2005). Th. 32 år efter Oscar Lock-Hansens død ser gravstedet således ud. (Privatfoto).

Oscar Lock-Hansens gravsted blev nedlagt i 2017.

Marie Lock-Hansens gravsted blev nedlagt 10 år efter hendes død uden, at hendes mor og søskende blev orienteret.

En repræsentant for politiet svarede på et direkte spørgsmål om dette forhold med gravstedet: "Det har overhovedet ingen betydning, at Maries gravsted blev nedlagt. Det vidste vi heller ikke. Oscar ville måske hellere sidde derhjemme og sørge?"