En grøn Mascot


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen
Intereserede politiet sig for mørkegrønne biler af mærket Morris Mascot/Austin Partner? Ja mange bilejere blev diskret kontaktet af politiet og bedt om, at gøre rede for, hvor de var fredag formiddag 10. november 1967. Tilsyneladende ikke noget politiet involverede pressen særlig meget i. I 2007 bekræftede repræsentanter for Århus Politi, at flere af de dengang afhørte havde været ejer af en mørkegrøn bil af det omtalte mærke.

Ejede gerningsmanden en Mascot eller kunne han disponerede over en mørkegrøn bil af det mærke? Hvorfor var politiet yderst tilbageholdende over for pressen med oplysninger om visse observationer af biler ved gerningsstedet?


Demokraten, 13. november 1967.På Hestehavevej blev der af tre – muligvis flere vidner i minutterne efter mordet på Marie Lock-Hansen iagttaget flere parkerede biler.

I den nordlige vejside blev der observeret tre biler. I den sydlige vejside blev der observeret en bil.

To af bilerne i den nordlige vejside og den der holdt i den sydlige vejside er identificeret.

Tilbage resterer et køretøj som det tilsyneladende hidtil ikke er lykkedes at identificere. Det drejer sig om en lille grøn bil der er beskrevet som en Morris Mascot/Austin Partner. Den holdt i den nordlige vejside ca. ud for Bøgebjergvejs udmunding i Hestehavevej. Den holdt tilsyneladende med front mod Oddervej.

Et par dage efter mordet henvendte en kvinde sig til politiet. Hun kunne fortælle, at hun i minutterne efter mordet var kommet spadserende ad Hestehavevej i østlig retning – mod Oddervej. Her havde hun mødt en mand der svarede til morderens signalement. Han var på vej i modsat retning – altså væk fra gerningsstedet. Kvinden mente, at manden hun mødte, havde retning mod den grønne Morris Mascot, og det blev bestyrket af, at den var væk, da hun et par minutter senere kom tilbage efter et hurtigt ærinde i nabolaget.

Politiet tillagde dog tilsyneladende ikke hendes vidneudsagn nogen større værdi da tidspunktet for hendes iagttagelse åbenbart lå lidt senere end det tidsskema som politiet arbejdede udfra. Et tidsskema som – med al respekt – må være forbundet med en hvis usikkerhed.

Ifølge bogen – Den usandsynlige morder – blev der den 13. november 1967 – tre dage efter mordet – fundet en"tilsyneladende stjålet" Morris Mascot i Århus midtby.

Morris - Austin modelfoto
Den "stjålne vogn" blev omgående undersøgt grundigt af politiets teknikere. Pressen fik ikke noget at vide om der var fundet spor af interesse for sagen. (Modelfoto).


Ifølge flere kilder blev bilen dog allerede fundet samme dag eller dagen efter mordet. Den blev fundet i bydelen Frederiksbjerg - nærmere betegnet i området omkring gaderne Søgade og Ewaldsgade, tæt ved "Århus Centrum". Indbragt af Falck til Århus Politigård.

Kvarteret ligger kun få hundrede meter syd for Rådhuspladsen og Frederiksgade – altså ikke langt fra midtbyens forretnings- og kontorkvarterer.

Var det alligevel gerningsmandens bil – eller i hvert fald en bil som han havde adgang til – der blev fundet så hurtigt efter mordet siden politiet ikke fandt det ulejligheden værd at indkalde alle Morris Mascot biler som var hjemmehørende i Århus. Eller havde politiet helt andre og mere tungtvejende grunde til ikke at indkalde dem?

Den officielle begrundelse for ikke at indkalde alle i Århus hjemmehørende Morris Mascot vogne var, at det ville  være et alt for stort arbejde. I sagen om den anonyme brevskriver blev der indkaldt 1.200 biler, så hvorfor fandt man det ikke ulejligheden værd, at indkalde Morris Mascot bilerne? – dette punkt er kun et ud af flere punkter i sagen som forekommer efterforskningsmæssigt skumle.

Hvordan fandt man egentlig frem til bilen på Frederiksbjerg? – var det en beboer i kvarteret som kontaktede politiet? – eller havde politiet allerede få timer efter mordet en mistænkt person til afhøring? – en person som evt. kunne sættes i forbindelse med bilen? og til fulde havde et signalement svarende til morderens – og som samtidig også var en person der havde relationer til familien Lock-Hansen i bestemte sammenhænge.

Hvad var grunden til at denne mand klarede frisag ved både afhøringer og konfrontationer? – havde han et tilsyneladende ”skudsikkert” alibi? – eller var der andre og mere tungtvejende grunde til at han klarede frisag?Betragtninger fra en interesseret læser:

Om gerningsmandens flugtrute fra gerningsstedet kan der også kun gisnes. Hvis den bil der blev fundet i kvarteret omkring Søgade/Ewaldsgade var gerningsmandens ville en oplagt kørevej være følgende: Oddervej, Kongevejen, Marselisborg Grønnevej, Stadionallé, Sønder Ringgade, Harald Jensens Plads, Frederiks Allé.


Valgte gerningsmanden denne rute vil han også undgå at møde politiets patruljevogne, hvis mest oplagte kørevej inde fra byen vil være ad Strandvejen og Oddervej.I Allan Vendeldorfs artikel "Bordet fanger" fra oktober 2007 skriver han, at den lille grønne varevogn tilhørte en efterretningstjeneste, der holdt Marie under opsyn.

Dines Bogø
Flere steder er det nævnt, at der var en grøn Mascot varevogn, der forlod Hestehavekvarteret i stor fart umiddelbart efter skyderiet i villaen. Hvis det ikke var gerningsmanden, der forlod området, var det så efterretningsfolk, der overvågede Lock-Hansens villa, der forsvandt fra kvarteret? (Modelfoto).