Omtale af sagen i 2017...............Webmaster: Dines Bogø


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen

27. december 2017

Simonsen og Mehlsen, Kronik
Knud Simonsen og Jens Erik Mehlsen fortæller i Kronik i JP deres bl.a. om deres syn på myten om Grethe Bartram samt detaljer om ægtepagten og dennes betydning.23. november 2017

En antikvarboghandler og en forfatterjournaist, der begge har skrevet bøger med deres teori om morder/motiv, er i dialog i JP. Link til artikel.10. november 2017

Lock-Hansen sagen / Højbjergmordet
Tryk på foto og se video. Lokalavisen taler med Marie Lock-Hansens nevø Hans Jørgen Pedersen, der i mange år har fulgt sagen primært for at hvidvaske mosterens omdømme. Forfatteren Jørgen Skovsted udtaler sig også.10. november 2017

Lock-Hansen sagen / Højbjergmordet
På 50 års dagen har TV2 valgt at gengive fra en af de mange opsamlingsbøger. Ovenikøbet tilsyneladende med en udpeget morder, som ingen rigtig tror på.8. november 2017

Lock-Hansen sagen / Højbjergmordet
Lokalavisen i Aarhus omtaler Simonsen og Mehlsens nye bog.8. november 2017

Lock-Hansen sagen / Højbjergmordet
Omtale af ny bog i Den korte Avis.6. november 2017

Jyllands Posten bringer en artikel om Knud Simonsen, der er forfatter på bogen: "Mysteriet om Marie".4. og 5. november 2017

Lock-Hansen sagen / Højbjergmordet
JP, "Stifterne", Jydske m.v. skriver om den nye bog af Simonsen/Mehlsen.

I omtalen sætter man navn på en enkelt som forfatterne delvis har anonymiseret. I omtalen undlader man at sætte navn på manden med pistolen.

Som forventet udtaler en pens. kriminalmand, at man ikke er kommet et skridt videre, men at det bedste der hidtil er skrevet kom tidligere på året med sammenskrivning af, hvad mange andre for flere år siden skrev om.

Dog var gerningsmand i den omtalte bog noget vrøvl, som i den nyeste bog mener man?

I den nyeste bog skriver forfatterne, at Århus politimester fik til opgave, at afspore efterforskningen, hver gang der dukkede noget "forkert op".

Forfatteren Knud Simonsens netside.

Forfatteren Jens Erik Mehlsens netside.2. november 2017

Hadsten Nyt omtaler Simonsen/Mehlsens bog, der udkommer 10. november 2017.27. oktober 2017

Lock-Hansen sagen - Dines Bogø
Anmeldereksemplarer udsendt til medierne. Bogen udkommer 10. november 2017, hvor den også præsenteres i Aarhus kl. 15.00 hos Bog og Idé i Sønder Alle 4.

Bogen er skrevet i romanform, men følger de faktiske begivenheder meget nøje ofte ned til mindste detalje.

Hovedpersonerne har deres navne, men øvrige aktører har "tilfældige navne", men med en lille smule kendskab til sagen distraherer det ikke.

Forfatteren Knud Simonsen har skrevet flere bøger, men ikke ret mange kan være i tvivl om at medforfatteren juristen Jens Erik Mehlsen har haft kraftig indflydelse på, hvad der står om de enkelte begivenheder.

Bogen er særdeles læseværdig som dokumentarisk roman. Har man specielt interesse i "Højbjergmordet" vil man blive overrasket over de mange nye detaljer, der hidtil ikke har været kendt i forbindelse med sagen.11. oktober 2017

Rudi Daugsch skriver i Hadsten Nyt opdatering om "Lock-Hansen sagen". Læses her.10. september 2017

Lock-Hansen sagen
Johannes Abildtrup, der forventes at udgive bogen "MARIES MULIGE MORDER", fortæller igen lidt om den kommende bog.

Den formodede gerningmand kaldet MMM, blev afhørt af politiet to gange skriver Abildtrup, men myndighederne vil ikke give adgang til rapporterne.

Udgivelsesdato offentliggøres 10. oktober 2017.

----------------

Knud Simonsen har annonceret, at han også udgiver en bog og sagen med titlen: "Mysteriet om Marie". Udkommer på Forlaget Hovedland 10. november 2017.10. august 2017

Johannes Abildtrup, der udgiver bogen "MARIES MULIGE MORDER" den 10. november 2017, fortæller igen lidt på Facebook om den kommende bog.

Den formodede morder, som nu benævnes MMM, er født i 1927 og han voksede op på en vej, der grænsede op til Kirkestien. MMM's blev skilt og hans nu afdøde ekshustru fortalte, at MMM ofte gik tur på Kirkestien.

Johanees Abildstrup er gået bort fra at kalde den formodede morder X, da det kunne sammenblandes med en anden misforståelse.

Mere nyt om den kommende bog og formodede morder 10. september 2017.27. juli 2017

Lock-Hansen sagen
Rudi Daugsch, der er administrator på den ene af de to Lock-Hansen Facebooksider, fortæller, at lokalavisen Århusonsdag bringer en annonce.

Annoncen er fra Marie Lock-Hansens nevø Hans Jørgen Petersen, der i mange år har søgt "løsningen" på Lock-Hansen sagen. Helst noget, der hvidvasker hans moster for alle påstande om, at hun ikke var den altopofrende stedmor og hustru.

Åbenbart var Hans Jørgen ikke tilfreds med den historie en journalistforfatter skrev i en bog om, at det var et ca. 60 årigt radikaliseret folketingsmedlem, der var man manden med pistolen.

Rudi Daugsch forklarer, at Johannes Abildstrup vil udgive en bog om "Lock-Hansen sagen". I den bog skulle møbelfabrikant Mikael Laursen på en eller måde skulle være hovedperson. Samme firma som Hans Jørgen netop nu efterlyser oplysninger om.15. juni 2017

Lock-Hansen sagen
Bladet Horoskopet omtaler "Lock-Hansen sagen" på fire sider i udgaven nr. 3-2017.

December 2009 var sagen omtalt i bladet første gang.20. maj 2017

Facebookgruppe nr. 2 beskæftiger sig nu også med sagen: "Højbjerg mordet - 50 år efter!"7. maj 2017

Dines Bogø opremser en del af de historier og motiver, der har været nævnt de sidste 49½ år.

Marie forvekslet med kvindelig stikker.
Hævn på Marie for et eller andet under Besættelsen.
Marie truede med at afsløre noget om Byens borgerskab og deres privatliv.
Marie truede med at afsløre noget om Oscars arbejde for Det danske Forsvar.
Marie truede med at afsløre noget om Oscars arbejde for Østblokken.
Marie var Østblok-agent og hun var blevet for ustabil.
Marie var dobbeltagent og ikke mere pålidelig.
Marie var agent for Det danske Forsvar og farlig for Østblokken.
Marie ville skilles og havde ikke fået nok via Ægtepagt.
Maries elsker var blevet oprørt, da hun alligevel ikke ville flytte fra Oscar.
Oscars ”uægte barn” skulle sikre mere af Oscars formue.
En tilfældig gerningsmand kom forbi en tilfældig villa en tilfældig dag.
Oscar var træt af Marie og arrangerede en effektiv ultimativ løsning.
Marie hånede en tidligere elsker.
Marie kendte for meget til bestikkelse inden for Byggebranchen i Århus.

--------------------------------------

Sikkert mange flere og desuden kombinationer af ovenstående.

Af og til dukker der postulater op, der peger i en bestemt retning og det "underbygges" med "beviser". Fint hvis man kunne have en dialog om, hvor relevant såkaldte "fakta" er, men af og til ser man, at der er vigtigere at gå efter manden end efter bolden.7. maj 2017 Motiv: Stay Behind? Rudi Daugsch omtaler i Facebook-gruppen "Højbjerg Mordet", at man måske, som tidligere omtalt af andre, skal lede efter motiv i efterretningskredse.7. maj 2017

Lock-Hansen sagen
Journalisten, der har skrevet nyeste bog om "Lock-Hansen sagen", forsøger at imødegå kritikpunkter fremsat af Jens E. Mehlsen i JP.28. april 2017

Lock-Hansen sagen
Lektor Jens Erik Mehlsen skriver i JP i sin anmeldelse af en ny bog, at forfatteren ikke har forstået, hvad det drejer sig i forbindelse med den Ægtepagt, som er forfatterens omdrejningspunkt og motiv.

Som andre skriver anmelderen, at journalistforfatteren har en god pen, men indhold er yderst tvivlsomt.27. april 2017


Gadeforeningsformand Lars Svendsen, Aarhus skriver i Århus Stifstidende om den nye bog. Opsummering af stof fra tidligere bøger, artikler og internet samt udpegning af en formodet morder, der ikke virker troværdigt.

Svendsen omtaler bogen nærmest som en kriminal-roman og nævner, at det udsagn fra Irma Frier Rasmussen er stærkt tvivlsomt. Som andre omtaler han også, at journalistforfatteren begår et karakterdrab på den omtalte let genkendelige "Repræsentant".

Lars Svendsen skriver, at det er første gang teorien om motiv i forbindelse med "Repræsentanten" er omtalt?

Åbenbart har han ikke læst så meget om sagen. Som bekendt har "Repræsentanten" været omtalt mindst to gange tidligere og nu direkte udpeget som formodet morder. En 59 årig mand, der i.flg. Irma Frier Rasmussen's udsagn er ca. 35-40 år?

Men "Repræsentantens datter" har selv fortalt om sin fars natur og så var han radikaler, så måske er det rigtigt alligevel?18. april 2017

Lock-Hansen sagen
Camilla Kjærgaard Olesen på Lokalavisen Aarhus Syd omtaler detaljeret sagen. Hun skriver, at der er kommet en ny bog, som pensioneret politikommissær har læst i korrektur inden udgivelsen? Hun henviser også til tidligere forfattere, der har skrevet bøger om sagen. Der er mange bud på motiver og Camilla Kjærgaard Olesen tager ikke stilling til om såkaldte "beviser" i den nye bog er troværdige.

Artiklen er bl.a. også gengivet side 8 i FavrskovPosten.14. april 2017

Lock-Hansen sagen
Lokalavisen FavrskovPosten omtaler indhold i ny bog. Beviser virker bestemt ikke overbevisende?

Mads Havskov Hansen er kulturredaktør på Netavisen Pio. Han nøjes ikke med, at fortælle, hvad forfatteren mener og sig selv og sin bog.

Mads Havskov Hansen har læst bogen.11. april 2017

Journalist Camilla Olesen på Lokalavisen Aarhus fravælger, at anmelde den nye bog "Maries Morder" om Lock-Hansen sagen. Hun har ellers tidligere fulgt sagen tæt også, når der kom nye bøger.

Hun har i stedet valgt, at lade læserne selv hente bogen hos journalistforfatteren, hvis de kan gætte navnet på hans bog!

Camilla Olesen

Jan Findal, der er krimifan, har også skrevet om bogen.9. april 2017

Antikvarboghandler Rørbæk omtaler i Århus Stiftstidende den nyeste bog om Lock-Hansen sagen. Han er åbenbart langt fra imponeret.

Sammen med journalist Skovsted (samarbejdspartneren glemmer Rørbæk) skrev han i 2006 en bog om sagen.

Efterfølgende har han fulgt sagen og desuden også alene skrevet en bog.

Som andre hæfter Rørbæk sig ved, at den omtalte tidligere nære ven til Oscar slet ikke ligner manden med pistolen.3. april 2017

Lock-Hansen sagen - Højbjergmordet
En anmelder har læst bogen. Han nøjes ikke med at gengive, hvad forfatteren selv mener.3. april 2017

Lock-Hansen sagen - Højbjergmordet
Rudi Daugsch fremhæver besynderlige påstande i den nye bog.2. april 2017

Århus Stiftidende
Århus Stifstidende gengiver i en artikel, hvad forfatteren mener om sin research og nye bog.

http://stiften.dk/aarhus/Jagten-paa-Marie-Lock-Hansens-morder-fortsaetter-efter-50-aar/artikel/445854

http://www.xn--tv2stjylland-xjb.dk/artikel/ny-bog-hoejbjergmorderen-var-folketingspolitiker
TV2OJ bringer også omtale af bogen og pens. Preben Nibe siger, at det er imponerende, at forfatteren har samlet så meget (fra bøger og nettet).31. marts 2017

Omtale af ny bog om Lock-Hansen sagen. http://pingvinnyt.dk/maries-morder-ny-bog-om-hoejbjerg-mordet/27. marts 2017

Den kommende bog om "Lock-Hansen sagen", der udgives 31. marts 2017, omtales dagen efter på en Krimimesse i Horsens.

Måske får man der en forklaring på, at "Repræsentantens datter, der er hovedkilde" har fået besked på ikke at udtale sig om sagen.

Journalistforfatteren konstaterer "overraskende", at Webmaster på denne side fortsat også interesserer sig for denne sag. Så bogen er skrevet uden at kigge på, hvem der ellers skriver om Lock-Hansen sagen.26. marts 2017

JPs jounalist Uffe Chrisensen omtaler ikke overraskende den nye bog i detaljerede rosende vendinger.

Bine Madsen fra www.m-jylland.dk skriver om den kommende bog. Forfatteren har fortalt om moral. Han har fortalt familien det de ønskede, at den dræbte var fuldstændig uskyldig. Hun vil ikke skrive noget om, hvem forfatteren har udpeget, som den formodede gerningsmand. Man må købe bogen.25. marts 2017

Som optakt til udgivelsen af endnu en bog om sagen fortalte journalistforfatteren om sin bog på en messe i København lørdag eftermiddag den 25. marts 2017:

Ny Bog Bogø Han har som den første journalist fået begrænset adgang til politiets rapporter. Nemlig de 20.000 navnekort, der ligger i sagen. Det er Danmarks største kriminalsag (han sagde ikke, at da han skrev om Dobbeltmordet, var det den største sag).

Han starter med at fortælle, hvad morderen sagde til Marie inde på kontoret, hvor der blev skudt tre gange.

Forfatteren blev for tre år siden kontaktet af Maries nevø, der var ked af, at der var så mange grimme rygter om hans moster og han ønskede, at de rygter blev manet i jorden.

Man skal hæfte sig ved Oscars fortid og at han var gift med Vera før Marie, siger forfatteren videre.

Han skriver på 300 sider, hvad der skete i de to minutter for snart 50 år siden i Højbjerg.

Marie var en kendt person i Århus og man vidste, hvem hun var, når hun gik tur i byen. Hun var den velhavende Oscar Lock-Hansens kønne hustru.

Det var vigtigt, at Marie netop blev dræbt den dag. Noget med ægtepagt og testamente. Alt andet med SOK og militær er uden betydning.

Alle sager drejer sig enten om penge eller sex.

Maries morder siger noget og gør noget andet. Morderen er en splittet natur.

Han har talt med alle vidner fra dengang. Deres udsagn er ikke altid lige pålidelige.

Han har hæftet sig ved relation til ex-hustruen, som politiet ikke har interesseret sig for.

Han nævner, at Oscar påtog sig faderskab og der kan motivet ligge. Han har talt med en datter, som han var 14 dage om at efterspore.

Samtalen med datteren gav ham baggrunden og motivet for, hvorfor Marie skulle myrdes.

Marie var fuldstændig uskyldig, men alligevel skulle hun myrdes. Så nøglen er Oscar, der påtog sig faderskabet.

Han har forgæves ledt efter den Walther P38-pistol, der var gerningsvåbnet. Han har ledt på lofter og under gulvbrædder!

Bogen er endnu ikke kommet fra trykkeriet, men skulle være på gaden på fredag den 31. marts 2017.25. januar 2017

Hestehavevej 10. november 2016 Hestehavevej 2B, Højbjerg, Lock-Hansen
Panorama. Dit. Mit. Vores Aarhus. i Jan. 2017 omtales Lock-Hansen sagen på side 24 og 25.

Ikke nyt i omtalen. Måske er tiden inde til, at en forfatter opfinder en ny morder.Januar 2017 Flemming Bøgelund's sider Flemming Bøgelund har lagt mange nye sider på "M-Nordfra".

Nyeste sider: http://m-nordfra.dk/seneste/index.html