Omtale af sagen i 2008


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen

10. november 2008.

Interessegruppen og TV2 Østjylland var inviteret på besøg i villaen på Hestehavevej 2B. Mange nye synspunkter blev udvekslet og om eftermiddagen kiggede vi på de gl. tyske bunkeranlæg, der ligger ved villaen på hver side af Oddervej. Vores tekniske guide Flemming Jensen fortalte om anlæggene og deres anvendelse 1960-1967.

dines bogø dines bogø
Tv. Jørgen Skovsted lytter til Flemming Jensen, der fortæller detaljer om de gamle tyske anlæg. Th. Peter Kramer og Kurt Nicolaisen taler om huspriser i 1967. (Fotos: Dines Bogø).


TV2OJ filmer og interessegruppen kigger på et af de anlæg i Hestehave øst for Oddervej, som Marie Lock-Hansen passerede, når hun flere gange dagligt luftede hunden. (Foto: Dines Bogø).


Se også TV2 Østjyllands indslag fra 10. november 2008 her.

Besøget 10. november 2008.

3. november 2008.


Dødsannonce i JP. Bisættelsen har fundet sted.

Margith Vinskov talte med flere i 2007 og 2008, der har interesse i Lock-Hansen sagen. Hun holdt fast i sine udtalelser. Afveg ikke fra det hun allerede havde sagt til politiet i 1967. Hendes udtalelser var ikke helt populære og ret hurtigt blev hendes udtalelser slået hen med, at ingen andre bekræftede, hvad hun sagde, så .....

Hendes udtalelser gik direkte imod det skønbillede Oscar Lock-Hansen tegnede af ægteskabet over for politi og presse. Af hensyn til Oscar Lock-Hansen tav andre om deres viden. 40 år efter sagde man. "Ja men Marie er jo død, sagen er uopklaret og hvorfor så begynde at fortælle noget nu. Det forandrer jo ikke noget og vi vil ikke rodes ind i noget".

Derfor kom hendes udtalelser bl.a. om Maries ven, der af og til boede i villaen, til at stå alene. Maries rejser alene til København kom ikke frem og at Oscar havde kendskab til, hvem  Marie mødte i skovene, når hun luftede hunden Mads, har aldrig været nævnt i pressen.29. oktober 2008.


Margith Vinskov (1927-2008) er død.

Allerede i 1967 fortalte hun politiet om forhold, der kunne pege direkte på motiver til drabet på Marie Lock-Hansen. Hendes udsagn blev noteret, men først 40 år efter, da hun fortalte en journalist om sine iagtagelser, blev f.eks. detaljerne i ægtepagten kendt.

Margith Vinskovs udtalelser blev ikke modtaget lige positivt af alle. Hendes oplysninger om, at ægteskabet bestemt ikke var så perfekt, var ikke velset. At Marie havde en ven, var der flere der kendte til, men kun meget få har talt om det.

Hun udtalte sig kun om forhold hun kendte til og afviste at kommenterer noget, hun ikke viste noget om.28. oktober 2008

Spadestiksprisen på 50.000 kr. går i år til journalist fra Nordjyske Medier Lars Teilmann, der i foråret afslørede en række uforklarlige dødsfald blandt psykisk syge. Spadestiksprisen er en af Danmarks største journalistiske priser.

To andre journalistiske projekter blev også belønnet på konferencen, bl.a. reporter Pelle Bank og fotograf Jesper Sterums minutiøse rekonstruktion på TV 2/Østjylland af det såkaldte "Højbjerg-mord", der trods afhøringer af mere end 20.000 mennesker siden 1967 stadig er uopklaret.19. oktober 2008


Århus Stiftstidende skriver i en større artikel om uopklarede Århus-mord. Lock-Hansen er ikke omtalt, men Wahle-sagen fra 1961 og drabet på en svensk kvinde i Vejlby 1980 er medtaget. Vil det sige, at "Stiften" mener, at "Lock-Hansen sagen" fra 1967 uofficielt er opklaret?

Det viser sig efterfølgende, at artiklen skulle slutte med drabet på den imødekommende svenske kvinde i 1980, men ved en fejl blev Wahle-sagen fra tresserne medtaget.15. oktober 2008


TV2 Østjyllands serie om Lock-Hansen (Højbjergmordet) er blandt de tre vinderprojekter, der dyster om placeringen i "Et spadestik dybere" 27. - 28. oktober 2008. Journalist Pelle Bank og fotograf Jesper Sterum har lavet serien.8. september 2008


Hestehavevej 2B, nu bl.a. med ny facadefarve. (Foto sept. 2008: Kurt Nicolaisen).


Ikke bare indvendig har de nye ejere ændret på Hestehavevej 2B. Som mange har konstateret er der også sket ændringer udvendig. (Foto fra primo september 2008: Kurt Nicolaisen). Til højre ses sydfacaden før ændring. (Foto fra 22. februar 2008: Dines Bogø).

"Lock-Hansen sagen" er IKKE glemt selv om medierne ikke udadtil har beskæftiget sig med sagen et par måneder.17. juli 2008

Margith Vinskov blev medio nov. 2007 i "Stiften" citeret for, at hun lige efter drabet var blevet kontaktet af Oscar Lock-Hansen og dennes advokat højesteretssagfører S. Storm Mortensen.

Begge skulle have bedt hende tie stille bl.a. med antydninger om, at Oscar Lock-Hansen kendte mere til drabet end han fortalte politiet. Det var ikke hendes oplysninger fra afhøringen hos politiet, som var lækket. Det var derimod nogle udtalelser et stykke tid efter til pressen, der havde fået Oscar Lock-Hansen og hans advokat til at reagere så kraftigt.

Af artiklen i Stiften fra november 2007 kunne man få det indtryk, at det var umiddelbart efter drabet, at fru Vinskov blev "bedt om at tie stille, helst med tilbagevirkende kraft".

Men højesteretssagfører S. Storm Mortensen tilkaldte først Margith Vinskov til "formaningsmødet" efter november 1967. Han var i USA fra 9. november til 30. november 1967.


Marie Rode Lock-Hansen og Oscar Marcus Lock Hansen. "Det perfekte værtspar med det uplettede ægteskab". Sådan ville Oscar gerne have, at det blev opfattet også efter drabet.10. juli 2008


Forfatteren Palle Bruus Jensen udgiver ny bog på forlaget Hakon Holm Publishing.

I bogen "De døde, De dømte, De frikendte" skriver han i afsnittet "Det usandsynlige motiv - en teori" om Lock-Hansen sagen.

Palle Bruus Jensen skriver, at han tidligere har hjulpet en journalist og en antikvarboghandler, da de i 2005 skrev på en bog om sagen. Hans egen teori i.flg. bogen peger nu i retning af, at Oscar Lock-Hansen skulle haft en elsker, der kunne have været drabsmanden.

TV2 Østjylland genudsender fire indslag om Lock-Hansen sagen.

Første udsendelse sendes søndag 20. juli 2008 kl. 19.30. De tre næste indslag sendes de følgende dage. Alle udsendelser bliver vist 19.30.

TV2OJ udsendelser.9. maj 2008

Antikvarboghandler Lars Rørbæk kommenterer bl.a. advokat Niels Schous kronik. TV2OJ har indlægget liggende her.8. maj 2008

Dines Bogøs kommentar: Hvad var Ægtepagten "Ejendommen" værd.

Off. vurdering var dengang 270.000 kr.

Statsaut. ejendomsmægler fra Århus, valuar Allan Bante, DanBolig, som alle også konkurrenter omtaler som specialist, udtaler.

Med den vurdering ville Hestehavevej 2B omkring 1967 kunne sælges for et sted mellem 500.000 og 550.000 kr.".

Der var yderligere en prioritetsgæld på over 100.000 kr. i Hestehavevej 2B.

Tallet 2.3 mio. som ejd.værdi, som politiet skriver i en rapport fra 1967, dækker over en hel anden værdi.

Ekstra: Tingslysningskontoret i Hobro (som Århus nu er underlagt): Hestehavevej 2B blev i 1991 solgt for 1.3 mio kr. og i 2007 solgt for 6.25 mio kr.

Ud fra ovennævnte forudsætning om div. beløb mener jeg fortsat, at Ægtepagten IKKE forgyldte Marie i forhold til den samlede off. formue, som de to skulle dele ved skilsmissen. Oscar var tilfreds tvunget af omstændighederne, men Marie var ikke tilfreds.

Forfatter, journalist Jørgen Skovsted, der gennem mange har år har beskæftiget sig med "Lock-Hansen sagen" skriver kommentar til den seneste udvikling. Se indlægget her.

www.TV2OJ.DK omtaler på forsiden udviklingen i "Lock-Hansen sagen" med kritik af Århus-Politi. TV-indslag med journalist Jørgen Skovsted er lagt direkte på nettet. Se indslag her6. maj 2008

På TV2OJs internetside er forsvarsadvokat Niels Schou kronik i JP-Århus omtalt. Der henvises også til forfatter, journalist Jørgen Skovsted og til TV2 Østjylland. Indslaget kan ses på Net-TV. Det vil også blive lagt ud på TV2OJ internetside.

Sagen er ofte benævnt "Højbjerg-Mordet" o.l., men "Lock-Hansen sagen" er nok en mere præcis betegnelse.5. maj 2008

Således skrev forfatteren, journalist Jørgen Skovsted i indledningen i sit brev til TV2 Østjylland:

Dummere end politiet tillader. Højbjerg-mordet i 1967 burde have været opklaret for længst. Både motiv og morder var lige foran politiets næser, men af hensyn til den myrdede, den efterladte familie og ikke mindst af hensyn til dele af byens elite satte Århus Politi kikkerten for det blinde øje .......".


Middagsmagasin, TV2OJ, 5. maj 2008

I TV2 Østjyllands Middagsmagasin kl. 12.10 har redaktør Søren Ø. Jensen forfatter og journalist Jørgen Skovsted i studiet. Jørgen Skovsted, der i flere år har beskæftiget sig indgående med sagen, nævner forsvarsadvokat Niels Schous kronik i Jyllands-Posten. Skovsted giver udtryk for, at politiet bør genoptage sagen, da det efterhånden må ligge klart, at sagen ikke oprindelig blev efterforsket grundigt nok.


Jørgen Skovsted nævner, at han også har en klar formodning om, hvem gerningsmanden er. Politiet bør koncentrere sig om den meget omtalte grønne Mascot. Politiet har fortolket indholdet i ægtepagten forkert og de ofte gentagne udtalelser fra politiet om det lykkelige ægtepar passer igen steder.2. maj 2008
Jyllands-Posten, JP-Århus bringer i stor opsætning et indlæg af advokat Niels Schou. Samtidig er der interview med advokaten, der tilsyneladende har et dybtgående kendskab til detaljer i sagen.Hele artiklen kan læses her.

Vil repræsentanter fra Østjyllands Politi fortsat udtale, at "man ved alt, men mangler nu kun motivet og gerningsmanden"?

Vil repræsentanter fra Østjyllands Politi fortsat udtale med bestemthed, at de og de navngivne personer IKKE er gerningsmanden?

Vil repræsentanter fra Østjyllands Politi kommentere Niels Schous udtalelser eller vælger man fortsat at sige, at man ikke vil udtale sig om den sag af hensyn til familien?

Vil repræsentanter fra Østjyllands Politi uddybe nærmere, hvad det betød, at man meget hurtigt havde sigtet en kendt lokal advokat, men at denne havde 2-3 vidner, der oplyste, at de havde været til "møde med advokaten" på gerningstidspunktet?

Vil repræsentanter fra Østjyllands Politi komme med oplysninger om de undersøgelser, der blev foretaget omkring den grønne Mascot gerningsmanden benyttede. Var det en familiebil eller en "firmabil"?

(*) Århus-portalen, aarhus.dk, er én fælles internet-adgang til nyheder, informationer og services i Århus-regionen. Her knyttes trådene fra offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervslivet samt nyhedsmedier sammen i ét fælles rum. Internetadressen er oprettet januar 1997.Kommentar:

Maries forhold gennem flere år til en anden mand og optakten omkring ægtepagten er jeg meget enig i. At Marie og Oscar har haft endnu et skænderi om økonomien i november 1967 tror jeg også på, men i modsætning til Niels Schou tror jeg, at det var Marie, der var utilfreds med det arbejde, det kendte advokatfirma havde lavet.

Marie var ikke tilfreds med ægtepagten, der ikke værdimæssigt var så attraktiv som angivet i politiets rapport. Villaen var vurderet til 270.000 kr. og en salgspris på 2.3 mio kr., som anført i politirapporten, er ikke realistisk. I huset var der også en ikke ubetydelig prioritetsgæld.

Er det med vilje, at politiet anfører en helt forkert salgsværdi for villaen eller skulle der have stået, at de 2,3 mio. kr. var et udtryk for hele fællesformuen?

Jeg tror Marie følte, at hun fik for lidt, også selv om hun fik halvdelen af det øvrige fællesbo. Tallet 2.3 mio. kr. er som anført snarere et udtryk for den samlede værdi som Skattevæsenet kendte. Min formodning er, at Marie ville have mere og at Oscar havde strakt sig så lang, som han ville omkring den officielle formue.

Begivenhederne i huset på Hestehavevej 2B er jeg meget enig i. Marie kendte budbringeren endog særdeles godt. Dog tror jeg, at det dokument "budbringeren" havde med, var et papir, hvor Marie skulle fraskrive sig yderligere krav og samtidig love at holde mund med den viden, hun havde om private og økonomiske forhold omkring Oscar Lock-Hansen og hans kontakter.

Endnu er det uklart, hvorfor politiet allerede få timer efter drabet, sigtede den omtalte "budbringer". Hvad var årsagen til, at mistanken så hurtigt samlede sig om en person? Havde nogen aflæst nummerpladen på den grønne Mascot? Havde Irma Friier Rasmussen fortalt noget andet til politiet, end det vi har hørt hende indtale på båndoptageren på Århus Kommunehospital?

Bemærkelsesværdigt er det, at nu tales der ikke mere om, hvem der var gerningsmanden eller hvad der var motivet. Nu spørger man om, hvad der er årsag til at politiet i mere end 40 år har udtalt, at man kun lige manglede de få oplysninger.

Hvem af ægtefællerne der var mest utilfreds med aftalen er en mindre detalje, der ikke ændrer ret meget. Det væsentlige er, at så godt som alle nu peger på samme gerningsmand og samme motiv.

Hvorfor kunne politiet så ikke opklare sagen. Umidelbart er forklaringen, at de kunne de også, men det krævede, at de fik vidnerne til at ændre forklaring eller at de havde andre sikre beviser på, at "budbringeren" havde været i villaen i Højbjerg 10. november 1967 kl. ca. 10.50. Havde de sikre beviser?

Evt. beviser: Den omtalte grønne Mascot, der var fingeraftryk på en dørkarm, der var aftryk bag huset fra en herresko fra den type sko "budbringeren" som regel gik med, der var tabt et stykke papir med navnet på "budbringerens firma" og der var et kort notat i Maries aftalebog med henvisning til "budbringeren". Hvad fortalte Irma Friier Rasmussen politiet uden for referat?

Dines Bogø

2. marts 2008


Link til TV2 Østjylland fra TV2 Østjyllands udsendelse kl. 19.30.2. marts 2008
Udsædvanligt Åbent-Hus arrangement. I Højbjerg blev en kvinde tilbage i 1967 dræbt i sin villa- og gerningsmanden er aldrig fundet. Husets nye ejere åbnede i dag dørene for en udvalgt kreds. Tryk på et foto åbner direkte link til indslaget i TV2 landsdækkende nyhedsudsendelse 19.00. (Produceret af TV2 Østjylland).22. februar 2008


TV2 Østjylland var inviteret sammen med mange andre på besøg i villaen Hestehavevej 2B. Der blev lavet optagelser bl.a. med de clairvoyante Solvej Else Hansen og Steen Krarup.  (Fotos: Dines Bogø).


22. februar 2008. Hestehavevej 2B. Exteriør, Interiør og gæster. Tryk på fotos. Mange ældre og nye vinkler på den 40 år gamle sag blev drøftet.(Fotos: Jørgen Diswal). Filmklip. Nordside af hus

4. februar 2008

>


Journalist Hanne Würtz, Jyllands-Posten skriver om de to forfattere bag den bog om "Højbjerg mordet", der udkom december 2006. Umiddelbart inden bogen skulle udkomme blev journalist Jørgen Skovsted koblet fra af antikvarboghandler Lars Rørbæk, der udgav bogen på sit eget forlag.

I december 2007 udgav Rørbæk alene en mindre bog om sagen (Fyns Amts Avis anmelder bogen) og det er også denne bog, der bl.a. henvises til i artiklen. Se også journalist Jørgen Skovsteds indlæg fra 26. januar 2008.

Citater fra artiklen
Dines Bogøs hjemmeside www.kriminalsager.dk er et af de steder, hvor man - bortset fra i politiets arkiver - kan finde mest materiale i form af artikler, kommentarer, fotos m.v. om Højbjerg-mordet den 10. november 1967, da den 43-årige Marie Lock -Hansen blev dræbt.

Der lægges jævnligt nye bidrag ind på sitet. Et af dem er dateret 26. januar 2008 og kommer fra Jørgen Skovsted, journalist, der sammen med Lars Rørbæk skrev Den Usandsynlige Morder, som i december 2006 udkom på Clemens Forlag, der ejes af sidstnævnte.

Det er dog ikke denne bog, Jørgen Skovsted kommenterer - derimod en opfølgning, som Lars Rørbæk har skrevet og udgivet i december 2007 - tæt på 40 års dagen for mordet. Den hedder Højbjerg-mordet - interviews og betragtninger, og sidste tredjedel er et interview med forfatteren med en unavngiven person som interviewer.

Ironisering
Jørgen Skovsteds kommentar er ligeledes formet som et interview med myself og holdt i stærkt sarkastiske vendinger. Bl.a. konkluderer han, at drivkraften til at skrive bogen må være ussel mammon, eftersom den ikke indeholder noget nyt. Specielt kan han nikke genkendende til nogle interviews, han hævder selv at have lavet med henblik på den første bog.

Ligeledes ironiserer han over den litterære kvalitet og forklarer, at den journalistiske form og det journalistiske sprog i den første bog skulle »gennem mange Rørbækske kødhakkere, før det fandt vej til siderne. Med den nye bog kan jeg se, hvad Rørbæk har ment med blivende litteratur.«
. . . .
Jørgen Skovsted betragter i øvrigt mordgåden som opklaret. Der er bare ingen beviser. Han tror, at ægtemanden Oscar Lock-Hansen hyrede en lejemorder til at rydde hustruen af vejen, men at politiet efter ordre fra højeste sted dækkede over det.

Hvis man virkelig gik politiets materiale efter i sømmene og fandt de papirer frem, som nu er sendt til Landsarkivet i Viborg, ville man finde ud af, at det var vigtigere at skjule tilværelsens ulidelige lethed blandt de øverste sociale lag i Århus anno 1967 end at få opklaret et mord på en kvinde i inderkredsen af samme sociale lag.«    . . .  fortsættes26. januar 2008


Forfatter, journalist Jørgen Skovsted, der var journalistisk redaktør på bogen "Den usandsynlige morder" fra december 2006, har knyttet nogle kommentarer til den nyeste bog, som antikvarboghandler Lars Rørbæk udsendte december 2007.25. januar 2008


Foto af sydsiden af villaen er taget af fotograf Lotte Skjold i forsommeren 1968 til journalist Alice Vestergaards store artikel i Søndags-B.T. om "Højbjerg-sagen". Se uddrag af den gamle detaljerede artikel, hvor Oscar Lock-Hansen fortæller om sin uplettede, lidt sky, men for ham helt perfekte hustru og det gode ægteskab! Artikel i Søndags-B.T. 1968.

Forfatteren Johannes Møllehave fortæller i Kristeligt Dagblad om sine samtaler med rejseholdet daværende leder Jørgen Schütter. Schütter talte åbenbart en del om "den mærkelig mordgåde fra Højbjerg".

Johannes Møllehave tror ikke, at der var tale om en lejemorder. Møllehave hæfter sig i artiklen meget ved det mystiske i, at ægteparret netop havde fået lavet en ægtepagt og han nævner også rygtet om, at der var tale om en forestående skilsmisse.

Han er også inde på at vidner ikke nødvendigvis er eksperter. Måske havde gerningsmanden forklædt sig, så hushjælpen Irma Frier Rasmussen ikke genkendte ham! Var det også det forh. kriminalkommissær Preben Nibe pludselig sagde i 2007. "Sæt nu, at fru Irma Rasmussen har taget fejl. Vi har bygget sagen på hendes udsagn". Jamen Møllehave rammer måske meget præcist. Irma Frier Rasmussen så rigtigt, men det var en forklædt mand hun så.

Et sammentræf: Johannes Møllehave og Jørgen Schütter gik og talte sammen på en vej i Hundige ved Køge Bugt. Vejen var dengang en længere smal forbindelsesvej til et sommerhuskvarter og netop ved den vej havde Marie og Oscar Lock-Hansen flere gange lånt et sommerhus af en kollega til Oscar. Det var også tæt ved det sted, hvor Stasi-spionen Gustav Holm Haase opererede med skjulte postkasser m.v. Antydede eller fortalte Jørgen Schütter noget om sagen, der er i modstrid med den officielle version fra Århus Politi?23. januar 2008


Nyt på TV2OJs side:  Marie Lock-Hansens liv i billeder12. januar 2008


Journalist Karsten Bjørno, Århus Stiftstidende, der bl.a. har fulgt sagen i forbindelse med 40-års dagen, skriver, at sagen er henlagt og materialet nu pakket sammen med henblik på endelig arkivering.


Politiken skriver.

Lars Rørbæk, jysk forfatter og forlægger, har kastet sig over denne sag, som har optaget så mange i alle årene. Her i hans anden bog om drabssagen ridser han selve begivenhedsforløbet op, interviewer et par nøglevidner og den kriminalkommissær, der længst har haft med sagen at gøre i et forsøg på at komme ind til et muligt motiv og en gerningsmand. Det kan der spekuleres længe over, og det bliver der. Selve sagen er interessant. Desværre er bogen kedeligt disponeret og skrevet. Mystikken spidser ikke til, men flader ud.4. januar 2008


Fyns Amts Avis mener, at bogen om "Lock-Hansen sagen", der udkom medio december 2007, er kedsommeligt opkog. Læs artikel.