Omtale af sagen i 2007


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen

23. december 2007


Eftere længere tids tavshed omtaler Jyllands-Posten nu igen sagen. Sagen bliver gennemgået i artiklen og det omtales, at der ikke er noget nyt. Man nævner, at antikvarboghandler Lars Rørbæk har skrevet en ny bog. Jyllands-Posten skriver, at Lars Rørbæk indrømmer, at sagen er alt for kompliceret, og på en måde bidrager han til at øge forvirringen ved at fremlægge endnu flere teorier. Han kommer i den nye bog ikke med noget bud på gerningsmanden.

18. december 2007


Flere ældre og nye artikler om Højbjergmordet har manglet på Århus Stiftstidendes "Lock-Hansen side". At netop artiklen om ægtepagten og Margith Vinskovs udsagn var udeladt skyldes tekniske årsager.15. december 2007


Århus Stiftstidende er blevet kontaktet af en "synsk" mand fra Århus-området. I.flg. den "clairvoyante" skulle Marie være blevet dræbt af Østtyske agenter, der også havde nedgravet våben i skoven tæt ved villaen. Tidligere kriminalkommissær Preben Nibe vil ikke afkræfte, at politiet har udleveret et stykke af Maries nederdel til en clairvoyant.

At Stasi på en eller anden måde var involveret omkring ægteparret Lock-Hansens lyder sandsynligt. At Østtyske agenter havde nedgravet radioudstyr tæt ved SOK-anlæggene i Højbjerg ved man.

For en måned siden var der oplysninger i en anden artikel i Århus Stiftstidende, der medførte ekstra aktivitet på Århus Politigård, men om det også er tilfældet denne gang, vil tiden vise.13. december 2007


Foredrag med Preben Nibe lagt på nettet. (Foto TV2 Østjylland).6. december 2007


Preben Nibe i kælderen på Århus Politigård med "Lock-Hansen sagen". (Foto TV2 Østjylland).

Alle pladser var udsolgt til møde nr. 2 med en oplagt Preben Nibe. Efter Nibes detaljerede gennemgang af sagen åbnede TV2-direktør Peter Kramer igen muligheden for, at der kunne stilles spørgsmål. Preben Nibe svarede hurtigt og man fornemmede tydeligt, at Nibe var velforberedt på spørgsmålene.  Kramer sørgede for, at alle fik lejlighed til at stille spørgsmål.

Der blev stillet spørgsmål om Irma Rasmussen fotografiske hukommelse og Nibe erkendte, at var der fejl ved de udsagn, hun var kommet med, ville sagen skride.

Han fastholdt over for flere spørgere, at politiet intet havde skjult, ud over det man nødvendigvis måtte holde for sig selv, af hensyn til vidners fortrolighed m.v.

Personen "B", der er omtalt i litteraturen, kunne ikke være gerningsmanden. Vidner havde afvist, at det var ham, selv om der var lighedspunkter, men andre forhold gjorde, at det ikke kunne være ham.

Nibe mente ikke, at der skulle være nogen fornuftig grund til, at Oscar skulle have hyret en lejemorder. Som dagen før mente Nibe, at det også ville være svært for Oscar at finde en til jobbet. I det hele taget mente Preben Nibe, at der ikke var meget hold i de forskellige forslag til gerningsmænd og motiver, han havde læst på internettet.

Preben Nibe bekræftede, at Marie havde ført en slags dagbog, forstået på den måde, at hun i forskellige årgange af Kvindens Hvem-Hvad-Hvor havde noteret, hvad der var blevet serveret ved middagsselskaber, bordplan o.l. Tilsvarende, når de selv havde været til selskaber.

Der var en god ping-pong dialog. Preben Nibe fortalte, at denne aften var sidste gang han fortalte om den sag. I 40 år havde han nu beskæftiget sig med sagen, heraf de første 32 år i tjeneste.5. december 2007


Aftenens ordstyrer TV-direktør Peter Kramer. (Privatfoto).

Over 100 var mødt til det offentlige møde, som TV2 Østjylland havde arrangeret. Efter velkomst af TV-direktør Peter Kramer fortsatte pens. kriminalkommissær Preben Nibe med at gennemgå sagen, som han efterhånden har gjort mange gange. Han nævnte flere af de forskellige detaljer fra 10. november 1967, som har været gengivet i bøger, artikler, internet m.v.

Preben Nibe sagde også, at han egentlig ville være stoppet med at kommentere sagen, hvis det ikke havde for det udsagn om ægtepagt, skilsmisse m.v., som et vidne var fremkommet med via Århus Stiftstidende. Det ændrede som sådan ikke ved noget, men havde skabt en fornyet debat bl.a. specielt om fortolkningen af indholdet i ægtepagten.

De sædvanlige mulige vinkler på sagen herunder spionage, forveksling, lejemorder m.v. blev drøftet. Flere gerningsmænd, der har været omtalt inden for de sidste år, blev drøftet, men Nibe afviste kategorisk, at det var relevant.

På spørgsmål fra salen om politiet burde have handlet på en anden måde, svarede Preben Nibe, at det mente han ikke.

Den flere gange omtalte grønne Mascot/Austin blev også nævnt og det fremgik af dialogen, at politiet var bekendt med en del personer, der havde haft den type bil, men at de pågældende ikke kunne være gerningsmanden.

Nibe mente heller ikke at påstanden om, at Oscar Lock-Hansen skulle have hyret en lejemorder var relevant, bl.a. fordi man ikke sådan lige gik hen og fandt en egnet til den type opgave.

Irma Frier Rasmussen blev også nævnt og Nibe mente ikke, at hun kunne have interesse i at holde hånden over gerningsmanden. Forlydende om, at Irma skulle have set gerningsmanden i midtbyen og kontaktet politiet, fremgår ikke af politiets materiale, sagde Nibe.

Der kom som forventet ikke noget direkte nyt på bordet.


Af og til kunne man mærke på Preben Nibe (foto), at ikke alle spørgsmål fra salen var lige velkomne. Efter mødet var der fortsat en mindre debat. (Privatfoto).23. november 2007

Alt udsolgt til gennemgang af sagen 5. - 6. december 2007 i TV2-huset med Preben Nibe, Pelle Bank og Jesper Sterum.20. november 2007

Højbjergmordet - 40 år efter!


Mød manden bag politiets efterforskning i den største jyske kriminalgåde, tidl. kriminalkommissær Preben Nibe. Mød også journalist Pelle Bank og fotograf Jesper Sterum, der var med til at lave tv-serien om drabet.

Onsdag d. 5. december kl. 19.00 og torsdag d. 6. december kl. 19.00. Begge dage i TV2-huset i Skejby.

Der er gratis adgang og adgangskort kunne bestilles ved at skrive til reception@tv2oj.dk.

ALLE PLADSER, SOM TV2 ØSTJYLLAND DISPONEREDE OVER ER REVET VÆK. ÅRHUS STIFTSTIDENDE HAR ET ANTAL PLADSER, SOM TILBYDES LÆSERNE FRA 23. NOVEMBER 2007.18. november 2007


Århus Stiftstidende omtaler nye vidneudsagn og samtidig bekræfter kriminalkommissær Mogens Brøndum, at man afleverer sagen til Landsarkivet, hvis der ikke i december 2007 mod forventning sker en overraskende udvikling.15. november 2007


Margith Vinskov, der har kendt Marie og Oscar Lock-Hansen fra begyndelsen af halvtredserne blev allerede afhørt dagen efter drabet. Flere har i den senere tid talt med fru Vinskov og en af kriminalkommissær Mogens Brøndums folk og senere Brøndum selv har nu været et smut forbi Lystrup for at få supp. udsagnet fra november 1967. En detalje om en mand, som Oscar kendte, blev set en sen aften ved huset i efteråret 1967. Måske kunne dette udsagn også have interesse.14. november 2007

Højbjerg-mordet halvvejs opklaret

Nu er motivet til drabet på Marie Lock-Hansen afklaret. Samtidig bliver politiet i Århus klædt totalt af: Mordet måtte ikke opklares.

Af Jørgen Skovsted, journalist og forfatter.

I 40 år har man ledt efter et motiv i Højbjerg-mordet. Politiet har konstant afvist, at der fandtes et sådant, og alle andre i offentligheden har plejet først det ene, så det andet motiv. Men med Århus Stiftstidendes artikel i lørdags, hvor en nær ven af Lock-Hansen ægteparret træder frem og fortæller det, mange har vidst i lang tid, nemlig at Marie Lock-Hansen havde en elsker og ville skilles på mordtidspunktet – ja så har vi den endelige dokumentation.

Ikke kun Margith Vinskov har haft denne viden, men mange andre af ægteparrtets nærmeste var også informeret om opløsningen af ægteskabet. Det måtte bare ikke komme frem i offentligheden efter mordet. Oscar Lock-Hansen fortalte til højre og venstre i tiden op til mordet, at han skulle skilles, og at Marie ville have halvdelen af værdiererne samt villaen. Samtidig understregede han, at ”det får hun ikke”. Denne udtalelse har mange hørt, blandt andre ansatte på hans tidligere ingeniør-arbejdsplads, firmaet Søren Jensen, hvor Lock-Hansen stadig færdedes.

På trods af ovenstående udtalelse og for at skabe sig det fulde alibi fik Lock-Hansen derfor lavet et testamente og en ægtepagt, der i den grad tilgodeså hustruen, at man i dag tager sig til hovedet. Samtidig skaffede Oscar mod sandsynlig klækkelig betaling en lejemorder, der skulle gøre det af med den begærlige og utro Marie. Endelig sørgede han for at være borte fra hjemmet den pågældende dag – d. 10 november, 1967.

Oscar Lock-Hansens snedige plan lykkedes. Alle i omgangskredsen blev i dagene efter mordet truet til at ”holde kæft” med deres viden. Advokat-firmaet Storm Mortensen, der havde udformet de famøse papirer i forbindelse med den forestående skilsmisse, gik også – tilskyndet af Lock-Hansen - grundigt til værks. Ingen måtte fortælle noget til politiet. Margith Vinskov nåede dog dagen efter mordet af kontakte politiet med sin viden om Marie’s elsker og skilsmisse-planer. Alligevel blev hun aldrig mere afhørt, trods det, at hun sad inde med en afgørende viden.

Politiet ville ikke vide af det – muligvis havde også politiet fået mundkurv på! Nu er motivet til Højbjerg-mordet afklaret. Vi mangler blot at sætte navn på den mand, der var Oscar Lock-Hansens håndlanger. Tilbage står et totalt afklædt politi. I 40 år har forskellige kriminalfolk fortalt samme version om det nærmest perfekte ægteskab. Samtidig har man afvist, at ægtemanden kunne have noget med mordet at gøre, eller at Marie skulle have været løs på tråden, og at parret skulle skilles.

Enten har politiet været dummere end politiet tillader, eller også har det bevidst lagt et kraftigt røgslør ud over hele sagen. Selv om man allerede fra begyndelsen af efterforskningen af mordet sad med de afgørende papirer i hænderne, påstår man fortsat, at mordet hverken har at gøre med sex/jalousi/kærlighed eller penge. Det sandfærdige er, at Højbjerg-mordet præcis handler om det – endda begge dele. Århus Politi har således mistet al troværdighed i mord-sagen. Udleveringen af rekvisitter og bånd-optagelse til TV2 Østjylland har været et forsøg på at lægge sagen død for evigt, nu hvor materialet overgår til Landsarkivet i Viborg.

Dette skal ikke lykkes.12. november 2007
TV2 Østjylland bringer det sidste planlagte dokumentarafsnit, men der kommer mere på samme kanal i 2007.11. november 2007


TV2 Østjylland bringer samme aften korte klip fra formiddagen på Hestehavevej.

Familie, naboer, journalister, forfattere og andre interesserede var på Hestehavevej omkring kl. 10.50. Århus Stiftstidende og TV2 Østjylland havde sendt reportagehold. For første gang i 40 år var der ingen repræsentanter (pensionister eller arbejdsramte) fra Århus Politi (Østjyllands Politi).


Århus Stiftstidende skriver, at der er sket et gennembrud i "Højbjergmordet". En bekendt til ægteparret Marie og Oscar Lock-Hansen fortæller om skilsmisseplaner. Hun fortæller videre, at Marie havde elskere og det bestemt ikke var ukendt for Oscar eller den nærmeste omgangskreds.


Århus Stiftstidende har kigget nøje på den ægtepagt, der blev underskrevet af ægteparret 3. november 1967 hos "Notarius Publicus", men ægtepagten, der skulle have været godkendt på Stiftamtskontoret 10. november, blev trukket tilbage og returneret til advokatkontoret, bl. a. fordi Marie blev myrdet samme formiddag. "Stiften" mener, at gerningsmanden medbragte nogle papirer, da han opsøgte Marie i hjemmet fredag 10. november 1967 kl. 10.50.

Århus Stiftstidende mener ligeledes, at Oscar Lock-Hansens udbrud, da han kom hjem, "De har myrdet Marie" dækker over en langt større viden om motiv m.v. end pressen er blevet informeret om. Særlig detaljen i ægtepagten om, at Oscar med øjeblikkelig virkning betingelsesløs overdrog villaen til Marie som særeje, vækker opsigt. En detalje, som politiet var bekendt med, men som man ikke omtalte, fordi man ikke kædede det sammen med skilsmisseplanerne.


Ingeniør Oscar Marcus Lock-Hansens gravsten. Maries gravsted, der lå tæt ved på samme kirkegård, blev sløjfet af Oscar Lock-Hansen i 1978. På Marie Lock-Hansens gravsten stod der kun "MARIE". (Foto: Dines Bogø, 17. maj 2005).

"Et mærkeligt tilfælde," at ægtepagten skulle have været godkendt af Århus Stiftsamt samme dag, som Marie blev dræbt.


BT bringer også en 2-siders reportage om sagen. De gamle teorier og et par nye fotos.
7. november 2007


TV2 Østjylland viste 19.30 afsnit 2 af dokumentarserien. Marie Lock-Hansens første ægtefælle Leif Jørgensen fortalte om deres ægteskab 1946-1953. Adoptivdatteren Lisbeth blev citeret. TV-udsendelsen er fulgt op med en ny internetside om sagen: "Adoptivdatteren står frem".


Århus Stiftstidende bringer forskellige interviews med flere, der kendte Marie Lock-Hansen. Eksempel på udsagn: "Hun udfyldte sin rolle som præsentabel forstadsfrue og gik blandt andet til franskundervisning og bridge".

Citat: "Mandag alene fik jeg seks henvendelser, som skal tjekkes," siger kriminalkommissær ved Østjyllands Politi Mogens Brøndum: "Men jeg må understrege, at ingen af oplysningerne vil føre til pågribelse af en gerningsmand". (Webmasters kommentar: Ja, 100% korrekt forudsat, at gerningsmanden er død).6. november 2007


Forfatter og journalist Jørgen Skovsted kommenterer, at Østjyllands Politi nu udleverer materiale fra sagen, som man ikke ville udlevere for et år siden.4. november 2007


Århus Stiftstidende bringer en stor omtale, som optakt til TV2 Østjyllands første dokumentar-afsnit. Stiften bringer igen politifotos fra en serie, som ikke tidligere har været offentliggjort.

På grundlag af TV2OJs første afsnit om "Lock-Hansen sagen" kåres Jesper Sterum fra TV2 Østjylland 7. marts 2008 til "2007 Året dokumentar TV-fotograf". Se mere her.

Avisen nævner, at Marie Lock-Hansen blev dræbt af 3 skud og at Irma Rasmussen blev ramt af 2 skud. Marie blev ramt af to skud tæt ved hjertet. Skud nr. 3 var i skulderen. Irma Frier Rasmussen blev ramt af et skud i hoften, der alvorligt læderede indre organer, herunder blodårer og nerver. Irma Rasmussen mener selv hun blev ramt af 2 skud.

I første afsnit af TV2 Østjylland dokumentarserie hører man brudstykker af den gennem tiden meget omtalte båndoptagelse som politiet foretog på Århus Kommunehospital fredag 10. november kl. 12.05. Den hårdt sårede Irma Rasmussen fortæller om de dramatiske minutter omkring kl. 10.50, hvor Marie Lock-Hansen blev dræbt og hun selv blev skudt af samme gerningsmand.

TV2 OJ bringer også mange nye private fotos og fotos fra politiets arkiv. Man viser også dele af den rekonstruktion, som politiet foretog på gerningsstedet ca. 1 måned efter drabet. Både pens. kriminalkommissær Preben Nibe og nuv. leder kriminalkommissær Mogens Brøndum deltager i udsendelsen. Preben Nibe fortæller om Irma Rasmussens næsten fotografiske evner, men slutter meget overraskende af med forsigtigt, at antyde at Irma Frier Rasmussen kunne have taget fejl!

På internet kan man hente en lydoptagelse med de første 12 minutter af politiets båndoptagelse fra Århus Kommunehospital.

Ældre optagelser sat sammen med nye optagelser på en meget flot overskuelig måde. Politiet har frigivet meget materiale. Lægges der op til en blød landing på sagen?1. november 2007


Århus Stiftstidende bringer stor omtale af sagen. Det fremgår bl.a. at TV2 Østjylland på søndag afspiller afhøringen af Irma Rasmussen. En båndoptagelse, der blev lavet ca. 1 time efter, at hun på Hestehavevej 2B var blevet hårdt såret af et skud.24. oktober 2007


Journalist og forfatter Jørgen Skovsted holdt sit andet foredrag på Højbjerg Bibliotek, igen for en fyldt sal. (Fotos: Jørgen Diswal).

Evt. foredrag nr. 3 vil først blive arrangeret på et senere tidspunkt. Der er en lang venteliste.

I lighed med dagen før gennemgik Skovsted sagen med udgangspunkt i bogen "Den usandsynlige morder". Skovsted fremhævede flere personnavne, der havde betydning for forståelse af sagen. Han fortalte om kildemateriale, kontakt til Århus politi, andre journalister, venner, bekendte, familie m.v.

Mere end 20.000 personer blev afhørt og derfor er der mange i dag i Århus, der kender nogen, der blev afhørt dengang. Bogen skulle gå mere i dybden i forhold til tidligere bøger.

Da man via Århus Stiftstidende efterlyste oplysninger og man også fik en kopi af politiets opsummerende 100 siders rapport, skete der et gennembrud. I rapporten er "B" meget omtalt og han blev brugt som model, da tegningen skulle laves. En tegning der blev offentliggjort for et par år siden mod politiets ønske.

Mange navne var dukket op som formodede gerningsmænd. Kun et enkelt navn blev nævnt af flere.

Skovsted omtalte, at en psykolog havde lavet en profil af gerningsmanden. Denne psykolog afviser at morderen skulle være psykopat, skizofren eller lignende. Man havde også talt med den ene part af et ægtepar, der ofte havde været på ferie med Lock-Hansens.

Lock-Hansens adoptivdatter Lisbeth, ville ikke tale med forfatterne. Århus politi ville ikke stille materiale til rådighed for forfatterne.

Han omtalte også andre bøger, tidsskrifter og artikler, hvor sagen er omtalt. Allan Vendeldorfs artikler blev særlig omtalt specielt, da der i artiklerne er angivet en navngiven nu afdød advokat som gerningsmand. Den omtalte afdøde advokat passer ganske godt til signalementet.

Jørgen Skovsted er bestemt ikke enig med Allan Vendeldorf i dennes forskellige punkter i artiklerne. F.eks. mener Skovsted ikke, at der var uoverenstemmelser mellem Århus politi og Rigspolitiets Rejsehold.

Efterfølgende var der dialog, men spørgsmålene fra salen var ikke så dybdeborende som dagen før, hvor mange af deltagerne tilsyneladende havde en særdeles detaljeret viden om de faktiske begivenheder.

Forbindelsen til Stasi-spionen Holm Haase og hans netværk blev drøftet.

Fra salen kom der flere bemærkninger om den advokat Allen Vendeldorf omtaler. Hans sædvanlige påklædning dengang m.v.

En journalist, der for en del år siden lavede et interview med politiet, fik efter mikrofonen var slukket oplyst, at en Østeuropæisk efterretningstjeneste var involveret.

Der blev talt om, hvor meget Oscar Lock-Hansen vidste om sin afdøde hustrus aktiviteter. Efter drabet fortalte Oscar til pressen om det perfekte ægteskab og vennekredsen støttede naturligvis de udtalelser.

Navn på "B" ønskede Skovsted ikke at oplyse og han mente stadig, at "B" var manden, som politiet burde kigges mere på. Irma Rasmussen havde sagt, at "B" var den der lignede gerningsmanden bedst. "B" havde en 9 mm pistol, som i.flg. Skovsted aldrig er blevet prøveskudt.

Man drøftede, hvorfor også Skovsted havde den opfattelse, at politiet tilbageholdt oplysninger.

Medens man arbejdede på bogen spurgte man Århus politi om det tøj, der blev brugt ved rekonstruktionen. Det måtte man ikke se, men TV2 OJ har nu fået lov til at gengive fotos af tøjet og andre fotos fra gerningsstedet.23. oktober 2007

Jørgen Skovsted holdt foredrag på Højbjerg Bibliotek. Der var 40 deltagere (udsolgt) og selve indlægget varede lidt over en time. Skovsted fortalte om baggrunden for bogen "Den usandsynlige morder". Avisartikler, samtaler med Århus Politi og samtaler med medarbejdere fra Rejseholdet.

Han kom ind på de kilder, der var brugt, bl.a. bekendte, familiemedlemmer og Marie Lock-Hansens medhjælper Lizzie Christensen. Sidstnævnte havde henvendt sig til gerningsmanden flere gange på Oddervej lige efter drabet uden at få nogen reaktion.

Han nævnte også, at andre i nyere tid havde skrevet bøger og artikler om sagen og at et navn på en formodet gerningsmand havde været bragt på bane.

Efterfølgende var spørgelysten stor. Der blev bl.a. spurgt om, hvorfor "gerningsmandens" familie ikke havde reageret, når navnet var blevet nævnt i artikler. Det kunne Skovsted selvfølgelig ikke svare på, men nogle deltagere mente, at de selv kendte svaret. Samme formodede gerningsmand blev drøftet flere gange og der blev talt om, hvor tidligt den pågældende var blevet afhørt og hvad der var årsag til, at han i det hele taget blev afhørt.

Skovsted var også inde på, at han var uenig om det med den formodede gerningsmand. Han mente stadig, at "B", som er omtalt i bogen, fortsat kunne være interessant. Skovsted medgav dog, at "B" ikke umiddelbart havde noget motiv.

Det blev også nævnt, at da man fik kendskab til politiets samlede rapport fra 1970, satte det gang i nye undersøgelser og dette bl.a. havde udskudt udgivelsen af bogen.

Endnu flere detaljer både fra bogen og fra de omtalte artikler blev drøftet. Politiets lukkethed omkring en del punkter blev nævnt.

Ægtefællen Oscar Lock-Hansens rolle i sagen blev der også spurgt til.

Det virkede som om deltagerne var meget tilfredse med foredraget og at de havde fået "noget med hjem".

Dele af Skovsteds foredrag blev optaget af TV2 OJ. Indslaget vil blive bragt i en af de tre udsendelser, som TV-stationen bringer fra 4. november.


TV2 OJ fortsætter med optagelser til den udsendelsesrække, der starter 4. november 2007. Forleden lavede TV2 OJ optagelser på Oddervej / Hestehavevej. Ved optagelserne blev der anvendt en række tidstypiske biler fra tresserne. Var den lille Morris Mascot/Austin Partner Van også med? Den vogn, der spiller en afgørende rolle i sagen.Bogen "Taget af tyskerne" skrevet af seniorprojektforsker, læge dr. med. Sven Arvid Birkeland udsendes af Gyldendal. Grethe Bartram, der fejlagtigt er blevet forvekslet med Marie Lock-Hansen, er omtalt i bogen.

I.flg. Århus Stiftstidende arbejder dramatiker Ann Sofie Oxenvad på et teaterstykke om Grethe Bartram.22. oktober 2007

Alt udsolgt til Jørgen Skovsteds to foredrag tirsdag og onsdag på Højbjerg Bibliotek. Allerede længere venteliste.21. oktober 2007


Journalist Jørgen Skovested omtaler i en artikel i Århus Stiftstidende, at han undrer sig over den måde politiet dengang agerede på i forbindelse med fantomtegningen og gerningsmandens påklædning.18. oktober 2007Kriminalkommissær Mogens Brøndum, Østjyllands Politi oplyser til Århus Stiftstidende, at "Lock-Hansen sagen" nu afleveres til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.

Når Århus Politi vælger, at sende en sag til Landsarkivet i Viborg er det ren rutine. Kriminalsager, også de uopklarede, afleveres normalt til statens arkiver efter et vist antal år. Eksempelvis blev Dobbeltmordsagen fra Peter Bangs Vej efter 40 år af Frederiksberg Politi afleveret til Landsarkivet for Sjælland i København.

Ønsker man aktindsigt i Lock-Hansen sagen (båndlagt efter nuv. regler til år 2042) henvender man sig til Landsarkivet i Viborg. Her behandler Landsarkivaren ansøgningen og under alle omstændigheder skal Århus Politi afgøre, hvilke former for adgang, der evt. kan gives. Ofte vil man skrive til ansøgeren, at der skal falde lidt ro over sagen før man begynder at give adgang.17. oktober 2007


Journalist Jørgen Skovsted to yderst aktuelle foredrag er omtalt i Uge Nyt 42.

To uger før jul 2006 udkom bogen "Den usandsynlige morder" skrevet af antikvarboghandler Lars Rørbæk og journalist Jørgen Skovsted. Hidtil har det udelukkende været Lars Rørbæk, der udtalt sig på egne og "forfatterparrets vegne" om indholdet i bogen.

Læsere der har fulgt med på denne side www.kriminalsager.dk har ret tidligt og tydeligt kunne læse mellem linierne, at samarbejdet mellem de to forfattere i praksis stoppede ca. en uge før bogen udkom.

Hvem følger sagen?

De to forfattere Lars Rørbæk og Jørgen Skovsted, der skrev bogen "Den usandsynlige morder".

Redaktør og journalist Allan Vendeldorf, der i 1997 udgav bogen "Hvad gjorde Marie" og efterfølgende en del år efter fulgte sagen op med to artikler med særdeles præcise oplysninger om en formodet navngiven århusiansk gerningsmand, motiver m.v.

Diverse Internetsider med data og link m.v.

TV2 Østjylland med Internetside og fra 4. november 2007 med TV-indslag. Århus Stiftstidende følger op med artikler.

Århus Politi og personkredsen, der er omtalt i bøger og artikler, holder bare vejret.

Dines Bogø, webmaster med interesse for "uopklarede" kriminalsagerTil Redaktionen på TV2 Østjylland, , kl. 18.01 (Mail sendt til TV2 OJ).

Blot dette lille pip Jeg undrer mig over, at Lars Rørbæk på den netop åbnede hjemmeside om Højbjerg-mordet, præsenteres som manden bag bogen Det er der intet belæg for. Vi har været to forfattere hele vejen igennem research- og skrive-processen, og uden den ene eller den anden var bogen ikke udkommet. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvem der har bibragt TV2 Østjylland opfattelsen af, at det nærmest blot er Lars Rørbæk, der står bag "Den usandsynlige morder", men ovenstående bedes rettet på jeres hjemeside, da det er ukorrekt.

Med venlig hilsen fra Jørgen Skovsted, HøjbjergTil Redaktionen på TV2 Østjylland, 17. oktober 2007 kl. 18.02  (Mail sendt til TV2 OJ).

På hjemmesidens forside står der under rammen "vidste du", at Marie Lock-Hansen havde to søstre. Dette er ikke korrekt. Hun havde tre:

Lilly (født i 1913, død i 1931)
Else (født i 1915)
Karen Margrethe (født i 1920, død i 1944)

Med venlig hilsen fra Jørgen Skovsted, HøjbjergÅrhus Stiftstidende nye hjemmeside "Mord i Højbjerg" åbner. I et indslag 10. november 2002 siger kriminalkommissær Mogens Brøndum bl.a. til Århus Stiftstidende: "Desuden var det et drama, som udspandt sig i det højere sociale lag. Uden at det må misforstås, havde det nok ikke vakt samme opmærksomhed, hvis det var sket i værtshusmiljøet".

Måske var mordsagen opklaret, hvis drabet var foregået i et andet miljø!


TV2 ØSTJYLLANDs nye hjemmeside "Højbjergmordet - 40 år efter" starter lettere forsinket. Sagen bliver gennemgået. Ikke tidligere offentliggjorde private foto er gengivet. Der er links bl.a. til ældre og nye TV-udsendelser.12. oktober 2007

Der er udsolgt til forfatter og journalist Jørgen Skovsteds foredrag på Højbjerg Bibliotek tirsdag 23. oktober 2007. Der er endnu billetter til det ekstra foredrag, der nu er arrangeret dagen efter også på Højbjerg Bibliotek.
Banner opsat ultimo oktober 2007 på TV2 OJs bygning. (Foto: Jørgen Diswal).11. oktober 2007

TV2 ØSTJYLLAND åbner formentlig mandag 15. oktober 2007 sin hjemmeside: "Højbjergmordet - 40 år efter". Hjemmesiden er forløber for en serie tv-programmer om mordet, der vil blive indledt søndag d. 4. november.
 
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret - og indeholder fra starten nogle billeder, der ikke tidligere har været offentligt tilgængelige. Mere kommer til.
 
TV-serien vil ligeledes indeholde materiale, der ikke hidtil har været kendt i offentligheden.
 
TV2 ØSTJYLLAND laver projektet i samarbejde med Århus Stiftstidende, der ligeledes bringer en stribe artikler om sagen.4. oktober 2007

"UNDER TIDEN" nr. 4 er udkommet. Heftet indeholder bl.a. Del 2 om Lock-Hansen sagen. Artiklen hedder "Bordet fanger". Foto af redaktør, journalist Allan Vendeldorf er fra februar 2008.I artiklen "Bordet fanger" gennemgår redaktør Allan Vendeldorf detaljeret mange af de forhold, der gennem tiden har været omtalt i forbindelse med Marie og Oscar Lock-Hansen. Maries formodede elsker, spionageforhold m.v.

Desuden kommer Allan Vendeldorf i sin 8 sider tætskrevne artikel ind på spørgsmålet om det meget omtalte gerningsvåben, hushjælpen Irma Rasmussens rolle i sagen, Maries brevklub m.v.

Han nævner også "samarbejdet" eller det manglende samarbejde mellem Århus Politi og Rigspolitiets Rejsehold.

Hvis man forudsætter, at Allan Vendeldorfs gennemgang af sagen er tæt på sandheden, er der nu kun meget få uafklarede spørgsmål tilbage.

De nye detaljerede oplysninger i artiklen, vil i lighed med afsløringen af gerningsmandens navn i nr. 1, bevirke en del aktivitet hos de institutioner og personer, der er omtalt. De pågældende er langtfra omtalt lige rosende, tværtimod.

Afsløringen i nr. 1 blev kun taget op af Ekstra Bladet i en enkelt artikel. Det vil være overraskende, hvis Allan Vendeldorfs nye oplysninger nu ikke omtales af medierne.

Forholder det sig som Allan Vendeldorf skriver, er det en yderst delikat sag og ikke bare en "politisk sag", som politiet normalt internt beskriver sager, "der stikker dybere".

Artiklen efterlader det klare indtryk, at Allan Vendeldorf har været meget grundig i sin research.

Påstandene i artiklen vil blive genstand for debat, for og imod. Har han sin dokumentation på plads eller det noget han har gættet sig frem til? Lyder det hele så usandsynligt, at det minder om en krimifilm (som ofte bygger på virkelige begivenheder).

"Det officielt uopklarede mord i Højbjerg"!

Er det nu en endnu mere korrekt betegnelse for sagen?Senere i oktober er der arrangeret foredrag om sagen. Men journalist Jørgen Skovsted, der holder foredraget, er i.flg. bogen "Den usandsynlige morder" ikke enig med Allan Vendeldorf om "løsningen".

Efter at artiklen er kommet på gaden vil indholdet i foredraget og specielt efterfølgende spørgsmål pludselig have fået en hel ny dimension.23. september 2007

Redaktør Allan Vendeldorf oplyser, at udgivelsesdato for nr. 4 af bladet "UNDER TIDEN" er fastlagt til 5. oktober 2007. I.flg. redaktøren, journalist Allan Vendeldorf kan læserne forvente nyt om "Lock-Hansen sagen".

Sagen omtales jævnligt i medierne. Op til 40 årsdagen 10. november 2007 vil indholdet i "UNDER TIDEN nr. 1 og 4" sikkert også blive omtalt i lighed med de bøger, der er udgivet om "Højbjerg-drabet".

Der bliver også holdt foredrag om sagen. De sidste artikler, tv-indslag og internetsider er langt fra præsenteret endnu.2. august 2007


Journalist og forfatter Jørgen Skovsted holder foredrag om "Mordet i Højbjerg" tirsdag 23. oktober 2007 på Højbjerg Bibliotek kl. 19.30. Jørgen Skovsted er medforfatter til bogen "Den usandsynlige morder", der blev udgivet 15. december 2006.31. juli 2007


Hestehavevej 2B, Højbjerg er solgt.13. juli 2007

Grethe Bartram omtales i ny seriøs (*) bog, der udsendes i oktober 2007. Myten om, at hun skulle være blevet forvekslet med Marie Lock-Hansen omtales stadig af og til i artikler. Måske kan den nye bog evt. får stoppet den vandrehistorie.

(*) en bog, hvor forfatteren selv har brugt tid på research. Ikke en bog med forvansket afskrift fra andre bøger sammenkogt med fupfotos og oplevelse under natlige mareridt. Se også Platugler5. juli 2007

Hestehavevej 2B til salg af lokal EDC-mægler. (Villaen blev solgt 1. august 2007).4. juli 2007

Journalist og forfatter Allan Vendeldorf har netop udsendt nr. 3 af "Under Tiden". Som tidligere omtalt ville dette nr. bl.a. indholde sagen "Drabet i Orkesterforeningen". Erna Vivi Wahle blev dræbt på foreningens kontor i Århus 12. maj 1961.

Allan Vendeldorf gennemgår detaljeret sagen med det uopklarede mord og han fremhæver specielt Århus politis samarbejde med det sent tilkaldte rejsehold fra Rigspolitiet. Dengang var rejseholdets leder kriminalkommissær Jørgen Schütter.

Som forventet er der også henvisninger i artiklen til "Drabet i Højbjerg 1967". Læserne kan sikkert forvente, at Allan Vendeldorf i næste artikel om denne sag også vil komme ind på samarbejdet mellem Århus Politi og Rigspolitiets Rejsehold.


Flere af de journalister, der skriver bøger om "Lock-Hansen sagen", har også skrevet om andre mere fredelige emner. F.eks. skrev Allan Vendeldorf i 2003 en meget flot gennemillustreret bog om Dansk rutebilhistorie.30. juni 2007

I sensommeren eller tidlig efterår 2007 afholdes nyt  foredrag om mordet på Marie Lock-Hansen. Detaljer om tid og sted samt foredragsholder følger.

Ekstra Bladet kommenterede i december 2006 journalist Allan Vendeldorfs første artikel om sagen. Der skete ikke noget uadtil og Ekstra Bladet fulgte ikke op på sagen. Ramte Vendeldorf plet? Vendeldorf vil måske i næste artikel komme nærmere ind på motiverne til drabet og hvorfor gerningsmanden aldrig off. "blev fundet".

Lægger Allan Vendeldorf op til noget særligt umiddelbart før 40-års dagen for drabet?

Sagen fra Højbjerg minder meget om Danmarks største kriminalsag. Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej i 1948.

"Mange kendte detaljer om selve drabene og navn på gerningsmænd, men der er flere årsager til at sagerne ikke "kunne opklares" hverken lige efter eller mange år efter.
MAJ 2007


Nr. 3 af bladet "UNDER TIDEN" udkommer juli 2007. I dette blad vil forfatteren Allan Vendeldorf skrive om flere kriminalsager. En af sagerne er også fra Aarhus. Næste afsnit om "Lock-Hansen sagen" vil komme i blad nr. 4, der udkommer september/oktober 2007.22. april 2007

Pressenævnets kendelse offentliggjort.

Journalist Allan Vendeldorf kontaktede Ekstra Bladet den 9. januar 2007 for at få bragt et såkaldt "genmæle".

Ekstra Bladet ønsker ikke at skrive mere om Vendeldorfs artikel og om den gerningsmand, der nævnes i Vendeldorfs artikel.

Ekstra Bladet vil ikke bringe et "genmæle".

Efterfølgende skriver journalist og forfatter Allan Vendeldorf til Pressenævnet, fordi han mener, at Ekstra Bladets omtale i december 2006 af hans artikel fra 24. oktober 2006 ikke er sket på en korrekt måde. Vendeldorf fremhæver, at Ekstra Bladet ikke energisk nok har forsøgt at få hans kommentar. Desuden har han skrevet, at Ekstra Bladet har plukket i hans artikel og kun omtalt, det de selv lagde vægt på.

I.flg. det fremførte var den nu afdøde, som Allan Vendeldorf udpeger som gerningsmand, afhørt af politiet flere gange. En yderst overraskende udtalelse. Bladene har måske dengang hørt om afhøringerne og evt. sigtelse, men aldrig omtalt det. Politiet udtaler dog også i december 2006, at den omtalte kendte århusianer havde et "skudsikkert alibi". Ekstra Bladet valgte, at ændre den pågældendes initialer og Pressenævnet anvender så også samme fremgangsmåde.

Ud fra det slørede foto i Ekstra Bladet af den formodede gerningmand og hans hustru, har flere bekendte, naboer og familie sikkert genkendt den pågældende. Inden for branchen er nok ikke mange mere i tvivl om, hvem der tales om.


Nævnets omtale af sagen.

Nævnet finder, at Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Allan Vendeldorf og at bladet har forsøgt at beskrive indholdet i Allan Vendeldorfs artikel, så korrekt som muligt.


Selve kendelsen fra Pressenævnet er afsagt mandag den 26. marts 2007. Kendelsen kan ikke appelleres til andre instanser.28. marts 2007

Foredrag om Lock-Hansen sagen.


Forhenværende kriminalkommissær Preben Nibe fra Århus holdt foredrag om flere ældre lokale kriminalsager den 28. marts 2007. Nibe, der oprindelig kom fra København, blev ansat ved Århus Politi i 1963. Pensioneret 1999.

50 hørte den professionelle og meget engagerede pensionist fortælle primært om det off. uopklarede Højbjerg-mord på Marie Lock-Hansen i 1967.

"Lock-Hansen sagen", som stadig vækker interesse, er sidst blevet beskrevet i en artikel og en bog i slutningen af 2006. Forfatteren til artiklen "Et pletfri offer" og forfatterne til bogen "Den usandsynlige mordet" er dog langt fra enige om, hvem gerningsmanden er. Preben Nibe gennemgik kronologisk detaljeret sagen fra 1967 og fra salen blev der spurgt meget ivrigt og velforberedt. Det var tilhørere, der havde sat sig meget grundigt ind i sagen og som havde tilknytning til flere af de nu afdøde personer i sagen.

Nibe fortalte bl.a. at det var hans klare overbevisning at gerningsvåben var en P38 fremstillet i slutningen af 2. Verdenskrig i det daværende Tjekkoslovakiet.

Der blev omtalt en episode, hvor Irma genkendte gerningsmanden ved Magasin. Preben Nibe kunne ikke erindre dette fra rapporterne. Fra salen kom der nye oplysninger om den vigtige detalje. (Detaljer blev drøftet efter mødet mellem Preben Nibe og flere deltagere).

Nibe nævnte forfatterne til den nyeste bog og sagde, at han var blevet rigtig sur, da han erfarede, at de var kommet i besiddelse af en kopi af en fortrolig større politirapport med sammendrag fra sagen. Det var dygtig research, men det passede ham ikke, at kopier af fortrolige rapporter faldt i "forkerte hænder".

På spørgsmål om personen "B" i omtalte bog er gerningsmanden, svarede Preben Nibe benægtende.

Han fortalte, at man havde brugt en levende model, da fantomtegningen blev lavet. Nibe omtalte de forskellige beslutninger, der dengang førte til, at man ikke offentliggjorde tegningen, men lod den kopiere til alle politifolk i Århusområdet.

Der blev talt om den syge hund og Nibe fortalte, at Dyrehospitalet fandt ud af, at hunden havde fået dårlig lever af, at spise sine egne hår.

Preben Nibe kom også ind på de mange biler, der i.flg. udsagn var blevet observeret i området. Han nævnte ikke biltyper, men talte om en lys vogn og at nogle ryttere havde passeret Kirkestien uden at bemærke en parkeret bil, som mange andre ellers havde gjort.

Spørgsmålet om anvendelse af clairvoyante medier blev bragt på bane. Nibe sagde, som politiet altid siger, at endnu havde man ikke kunne opklare nogen sager ved hjælp af clairvoyante, men han lyttede gerne til udsagn fra mennesker, der mente de havde nye seriøse oplysninger.

Nibe kom ind på myten om forveksling med den dødsdømte stikker Grethe Bartram.

Til spørgsmålet om Oscar Lock-Hansen kunne være medgerningsmand svarede  Nibe, at det mente han bestemt ikke. Der kunne være nogle træk hos Oscar, som Nibe sagde hørte under privatlivets fred, som han ikke ville komme nærmere ind på. Det kunne have fået nogen fejlagtigt til at fremsætte den teori om Oscar som involveret i drabet.

Spørgelysten var stor og Preben Nibe ville gerne have fortsat.

Det er ikke sidste gang Nibe bruger sin gode fortællerevne i forbindelse med denne sag. Næste gang bliver han ikke så overrasket over den detailviden, som deltagerne har.22. marts 2007

Forventning om ny artikel


Marts 2007. Journalist Allan Vendeldorf skrev i oktober 2006 om den navngivne "gerningsmand" i bladet "Under Tiden". Den første artikel hed "Et pletfri offer". Opfølgning på artiklen udsendes i sensommeren 2007.27. februar 2007

Pressemeddelelse fra Clemens Forlag

Statsadvokatens vurdering af Højbjerg-mordet

Statsadvokaten for Nord- og Østjylland vil ikke pålægge Århus Politi at iværksætte nye efterforskninger omkring det snart 40 år gamle mord på Marie Lock-Hansen fra Højbjerg ved Århus.

Det er konklusionen efter de kritikpunkter af mordefterforskningen forfatterne Lars Rørbæk/Jørgen Skovsted påpegede i bogen, Den usandsynlige morder, og senere pointerede i en skrivelse til Statsadvokaten i januar i år.

Så må jeg jo forsøge ved Justitsministeriet, siger Lars Rørbæk. - Jeg tror myndighederne undervurdere vigtigheden af at dette mord bliver opklaret, forsætter han og tilføjer; - Der er rigtig mange mennesker for hvem denne sag har været et spørgsmål om retssikkerhed og derfor er det vigtigt at der bringes klarhed over den også selvom hændelserne udspillede sig i verden af i går.

- I disse år åbnes alverdens statslige arkiver til stor gavn og indsigt for vores forståelse af samtidshistoriens hændelser - med den åbenhed der efterhånden er på dette område undre det mig at Århus Politi går fuldstændig i baglås og ubegrundet afviser en saglig kritik af en 40 år gammel efterforskning, som vel efterhånden må betragtes som kriminalhistorie frem for en verserende drabssag - med mindre der skulle være en grund til at denne sag ikke ønskes opklaret, slutter Lars Rørbæk.

TV2 Østjylland.

Intet krav om at kigge på drabssag

Statsadvokaten vil ikke pålægge politiet at genoptage efterforskningen af 40 år gammelt drab i Højbjerg.

Statsadvokaten for Nord- og Østjylland vil ikke pålægge Østjyllands Politi at iværksætte nye efterforskninger i sagen om det snart 40 år gamle mord på Marie Lock-Hansen fra Højbjerg ved Århus.

Det sker til trods for, at forfatterne Lars Rørbæk og Jørgen Skovsted i bogen 'Den usandsynlige morder' kraftigt kritiserede politiets efterforskning af sagen.

Lars Rørbæk og Jørgen Skovsted skrev efterfølgende til statsadvokaten i et forsøg på, at få ham til at pålægge politiet at genoptage sagen.

Trods afslaget giver de to forfattere ikke op:

Så må jeg jo forsøge ved Justitsministeriet. Jeg tror, myndighederne undervurderer vigtigheden af, at dette mord bliver opklaret, siger Lars Rørbæk.JANUAR 200726. januar 2007. Århus Stiftstidende beretter også med Lars Rørbæk som kilde, at han har klaget til Statsadvokaten.

Når svaret fra Statsadvokaten foreligger kan man gætte på, at der står:

Statsadvokaten har gennemgået det fremsendte materiale. Efter undersøgelse hos Århus politi udtaler Statsadvokaten, at der ikke på det foreliggende grundlag kan rejses kritik af politiets arbejde. Århus Politi er tidligere blevet opfordret fra forskellige side til at genoptage denne sag, når navne på formodede gerningmænd er tilsendt politiet. Omstændighederne omkring de specifikke anklager De fremførerr, har Århus Politi detaljeret redegjort for over for Statsadvokaten.

Sagen Lock-Hansen bliver ikke genoptaget på det foreliggende grundlag, men sagen er stadig "åben" og politiet vil fortsat behandle alle seriøse henvendelser. Vi skal venligst gøre Dem opmærksom på, at De kan anke vores afgørelse til Rigsadvokaten inden 20 dage fra d.d.

Afslaget vil så blive omtalt i et par aviser suppleret med udtalelser om, at man så ikke er kommet længere med sagen og der stadig er nogle uklare punkter omkring politiets daværende efterforskning og nuværende uvillighed til fornyet gennemgang af enkelte sagsakter. Evt. vil Århus Politi supp. med en udtalelse om, at der absolut ingen grund er til at antyde, at man af kollegiale grunde holder hånden over noget som helst.

Hvis sagen ikke skulle opklares dengang, var det af helt andre grunde end de punkter Lars Rørbæk nævner.26. januar 2007


Gratisavisen "Dato" gengiver også Lars Rørbæks klage. Statsadvokaten vil i.flg. avisen overveje om man vil kontakte Århus Politi på grundlag af Rørbæks henvendelse. Tilsyneladende vil kriminalkommissær Brøndum ikke mere udtale sig i sagen.


TV2 Østjylland omtaler Lars Rørbæks klage til Statsadvokaten og henviser til TV indslaget fra 19. december 2006, hvor der tales meget om en evt. gerningsmand "B". I det ældre TV-indslag udtaler kriminalkommissær Mogens Brøndum (foto) fra Århus Politi, at han kunne give en hel del eksempler på, at det lige netop IKKE kan være den nulevende "B", der er gerningsmanden. I bogen "Den usandsylinge morder" er "B" beskrevet som en central person i relation til sagen.25. januar 2007

Via pressebueraet Presswire udsender Lars Rørbæk en Pressemeddelelse. Han skriver til Statsadvokaten i Viborg og fremhæver 3 punkter, som politiet kunne have gjort anderledes under efterforskningen. Henvendelsen til Statsadvokat eller Justitsminster har været ventet siden 21. december 2006.22. januar 2007

Clemens Forlag, der udgav ny bog om "Lock-Hansen sagen" 15. december 2006, har også lavet ny side med "Seneste nyt". Et par dage efter ændret til "Sagen i massemedierne".12. januar 2007


Journalist Allan Vendeldorf, der skrev om den navngivne "gerningsmand" i oktober 2006 nr. af bladet "Under Tiden", forventes at følge op på artiklen "Et pletfri offer" i et senere nr.


Berlingskes gratisavis "dato" omtaler sagen og citerer antikvarboghandler Lars Rørbæk.

Rørbæk, der er den ene af forfatterne til den omtalte bog, har allerede den 19. december 2006 udtalt, at han vil klage til Justitsministeriet over Århus Politi. Rørbæk vil nu sende bogen til ministeriet sammen med nogle spørgsmål.

Siden november 2006 har det kun været antikvarboghandler Lars Rørbæk, der har udtalt sig om sagen til TV, radio og aviser. Journalist Jørgen Skovsted, der også var forfatter på den nye bog, har tilsyneladende ikke udtalt sig alene eller sammen med Lars Rørbæk om bogen!3. januar 2007

TV2 Østjylland.

Et 24 min. langt interview med Lars Rørbæk.


Medforfatter Lars Rørbæk og programvært Peter Kramer.

Kurt Leths TV-udsendelse fra november 1992 om sagen blev også vist i udsendelsen.


Fra TV-udsendelsen 1992. Journalist Knud Wilhelmsen, kriminalkommissær Preben Nibe, pens. kriminalkommissær Jørgen V. Iversen.


Hvert år den 10. november går Preben Nibe en tur ved huset. Her i 1992 sammen med nu afdøde Jørgen Iversen.