Omtale af sagen i 1967-2005...............Webmaster: Dines Bogø


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen

2005Sagen omtales i bogen "Krøniken" om Retsmedicinsk Institut Århus Universitet 1959-2005 af professor, dr.med Markil Gregersen fra Egå (født 1935).
Oscar Lock-Hansens gravsted. (DB foto fra 17. maj 2005).

Under et besøg i Århus maj 2005 er dette foto taget. Marie Lock-Hansens gravsted blev nedlagt
og Oscar Lock-Hansen fik sit eget gravsted tæt ved.2002


SKROTTET BOG UDGIVES ALLIGEVEL 1. maj 2002.

Den pensionerede vicekriminalkommissær Eigil V. Knudsen får nu alligevel sin bog Sagen opklaret udgivet. Efter at Gyldendal hele to gange har skrottet bogen, har Lademann nu valgt at udsende bogen under titlen "Rejseholdet rykker ud". Bogen udkommer i slutningen af maj.

I bogen "Rejseholdet rykker ud", Forlaget  Lademann fra 2002 omtaler Eigil V. Knudsen (1928-2005) også sagen "Mordet i Højbjerg". Han kommer ind på, at politiet har nogle gode spor, men at disse ikke i.flg. dansk retspraksis kan føre til domfældelse. Bogen er udsolgt. En tidligere version af bogen under titlen "Sagen Opklaret?" udsendt af Gyldendal blev trukket tilbage. Bogen er fortalt af Eigil V. Knudsen og skrevet af Palle Bruus Jensen. Se nedenfor.
I bogen "Sagen opklaret" fra Forlaget Gyldendal 2002 omtaler nu afdøde vicekriminalkommissær Eigil V. Knudsen sagen "Mordet i Højbjerg". Bogen blev kun udsendt til anmeldere, hvorefter den blev trukket tilbage. I bogen gengives den meget omtalte fantomtegning, som politiet ikke ville udlevere til pressen.GYLDENDAL TRÆKKER BOG, 7. januar 2002:
Forlaget Gyldendal har med øjeblikkelig virkning trukket bogen "Sagen Opklaret?" tilbage. Den skulle udkomme fredag. Bogen er skrevet af tidligere vicekriminalkommisær Eigil V. Knudsen, og er en række gennemgang af drabssager, som politiets rejsehold har været involveret i. Bogen er trukket, fordi en juridisk gennemlæsning viste, at der kunne være basis for retsager om æreskrænkelser. Det er Eigil V. Knudsens 2. bog, og den bygger i modsætning til den første bog ikke på egne oplevelser, men på en række sager, som hans kollegaer har været involveret i specielt i 60'erne. Men bogen går tæt på - der rettes f.eks. mistanke mod personer, der aldrig er blevet sigtet. Der er nogen juristers mening, at bogen kunne føre til, at forfatteren overtrådte sin tavshedspligt.

Gyldendal har ikke oplyst hvor stort oplaget, forlaget brænder inde med.  Bogen er fortalt af Eigil V. Knudsen og skrevet af Palle Bruus Jensen.

Den daværende rigspolitichef ønskede ikke, at Eigil V. Knudsens bøger blev solgt på Politihistorisk Museum. Specielt i Lock-Hansen sagen var den tidligere nu afdøde kommissær kommet for tæt på. For mange personoplysninger og måske for tæt på løsningen, som han kendte!

I mange "uopklarede sager" kender politifolk løsningen. Som kriminalpolitifolk ofte siger privat. "Vi ved, hvem gerningsmanden/gerningsmændene er i mange tilfælde, men vores tekniske beviserne er ikke stærke nok i en dansk retssal".


8. januar 2002. Jyllands-Posten anmeldte bogen, der aldrig udkom.
Palle Bruus Jensen fortæller i bogen bl.a. om dengang den clairvoyante Else Hansen kiggede på sagen. I lighed med de andre bøger, hvor Lock-Hansen sagen er omtalt, er denne bog også udsolgt. Forfatteren og journalisten Palle Bruus Jensen skriver i bladet Focus 2006 igen om sagen. Han kommer med mange meget direkte henvisninger til gerningsmanden og motivet. Ved han mere end, da han skrev bogen? Har han fået nogle tips fra forfatterne Jørgen Skovsted og Lars Rørbæk. De to der skrev bogen "Den usandsynlige morder".2000


Danmarks Journalisthøjskoles side om drabet.1997


Ole Schierbeck genudgav "Danske Mordgåder" i 1997 på Forlaget Sesam. Genoptryk af nr. 14 fra 1972 (1. udgave) og 1980 (2. udgave) i Politikens dokumentarserie.
Journalist og forfatter Allan Vendeldorf skrev om mordet i 1997 i bogen "Hvad gjorde Marie?". Et lille restoplag af bogen kan stadig købes hos: Jydsk Antikvariat, P.P. Ørumsgade 18-22, 8000 Århus C. Tlf. 86 11 07 89, e-mail: jydsk-antikvariat@ofir.dk.
Journalist Bertel Thomsen skriver i BT den 11. februar 1997 om Lock-Hansen sagen.

Erik Thomasen fortæller om, hvordan historien om forveksling med Grethe Bartram blev sendt i omløb.1992

November 1992 på 25 års-dagenfor drabet sendes Kurt Leths TV-udsendelse. TV2 Østjylland genudsender udsendelsen 3. januar 2007 i et interview.


Fra TV-udsendelsen 1992. Journalist Knud Wilhelmsen, kriminalkommissær Preben Nibe, pens. kriminalkommissær Jørgen V. Iversen. Journalist Knud Wilhelmsen, der har været ved Jyllandsposten siden 1968, er nok den journalist, der lokalt har fulgt sagen i længst tid.


Hvert år den 10. november går Preben Nibe en tur ved huset. Her i 1992 sammen med nu afdøde Jørgen Iversen. (Foto fra Jyllands-Posten).Juli 1992


Journalist Peter Kramer (senere direktør for TV2 Østjylland) skriver om den 25 år gamle sag. Daværende kriminalkommissær Preben Nibe kommer med en af sine kendte klassiske udtalelser:


"Det eneste vi ved er at en ganske almindelig husmor blev myrdet en ganske almindelig fredag formiddag".

Preben Nibe kom 15 år senere i TV2 Østjylland med en anden udtalelse, der også er blevet husket:

"Politiet har meget materiale og nu mangler man kun svar på, hvem der gjorde det og hvorfor".

Supplerer udtalelser hinanden eller er de modstridende?1988


Afsnit i Nordisk kriminalreportage årgang 1988.1984


Bogen der er udgivet i 1984 fokuserer en del på "Grethe Bartram versionen". Se mere om denne version, der er en myte.1972 og 1980


I Politikens dokumentarserie kan man i nr. 14 læse om Lock-Hansen sagen. Bøgerne fra serien kan købes i antikvariater, men netop nr. 14 er svær at finde både i 1. og 2. udgaven.1971

9. marts 1971

Marie Lock-Hansen
I 1971 omtales Lock-Hansen i en serie om større kriminalsager i Danmark. I artiklen omtales flere detaljer, der ikke er nævnt andre steder. Svært at se om journalisten har fået oplysninger fra enkemanden eller detaljer fra andre?1969

9. november 1969


9. november 1969. Århus Stiftstidende mener, at politiet tilbageholder vigtige oplysninger.2. og 22. oktober 1969


Oscar Lock-Hansen ønsker under ingen omstændigheder at medvirke i Tv-serien "Sagen Uopklaret".5. juli 1968


5. juli 1968. Udsnit af stor artikel Alice Vestergaard lavede til Søndags-B.T. Hun havde en lang samtale med enkemanden Oscar Lock-Hansen.

Til artiklen tog fotograf Lotte Skjold mange fotos inde og ude.

Oscar Lock-Hansen fortæller til Alice Vestergaard, at han er helt uforstående over for alle de rygter om, at ægteskabet var ved at forlise, at Marie havde en elsker o.s.v. Han omtaler Marie som den mest perfekte hustru man kan forestille og tager absolut stærk afstand fra alle udtalelser om, at hun kunne flirte eller på anden måde vise interesse for andre mænd.

Oscar var lige hjemkommet fra Rom, hvor han havde været på studierejse med sine elever. Oscar fortæller også, at politiet kommer hver uge med nye spørgsmål.

Webmaster: Oscar fungerede efter Maries død også som rejseguide en enkelt gang til Rom for venner og bekendte. Tilsyneladende fortsatte Preben Nibe med at komme på besøg hver uge næsten til Oscars død i 1981. Åbenbart er det Oscar meget magtpåliggende, at fremstille Marie, som han gerne ville have omverdenen skulle opfatte hende samt, at deres ægteskab var perfekt. Ægteskabet var også perfekt arrangeret for begge parter fra starten.5. maj 1968


Århus Stiftstidende, 5. maj 1968.31. marts 1968


Oscar fortæller af og til pressen, at han har en idé om, hvor man skal søge moderen. Han oplyser også, at politiet besøger ham en gang om ugen. Flere år senere siger han ved et selskab til en borddame, at han ved præcis, hvem der myrdede Marie.21. marts 1968


Rigspolitiets Efterretningstjeneste er sat ind på Lock-Hansen sagen.11. november 1967


Fru Irma Gudrun Frier Rasmussen, 51 år, Vejlegade 9, Århus er hårdt såret.

Politiet har afhørt ejeren af en Morris Mascot på kriminalpolitistationen på Vester Allé.10. november 1967

Overskrift i Tv-avisen 10. november 1967 kl. 19.30: "Højbjerg-mordet". I formiddags trængte en morder ind i en villa ved Århus og skød en kvinde og sårede en anden.


Fru Lissi, Christensen, Egebækdsvej 59, Højbjerg, (foto tv) der opholdt sig i villaens kælder, løb efter hjælp og hos fru L. Madsen, Hestehavevej 1 (foto th), blev der ringet til Alarmcentralen.


Århus Stiftstidende eftermiddag 10. november 1967. Afdøde kriminalkommissær Jørgen Iversen var leder af efterforskningen.


Oscar Lock-Hansen ankommer til gerningsstedet. Vennen Erik Thomassen havde hentet ham på Teknisk Skole.


Demokraten 10. november 1967. Marie Lock-Hansen er konstateret død og tilkaldt personale fra Århus Kommunehospital forlader gerningsstedet.

Afhøring Irma Frier Rasmussen.
Forfatteren Christine Jønck har gengivet samtalen (tryk på foto), der blev optaget på Århus Kommunehospital den 10. november 1967. Selve lydoptagelser. Tryk her.