Tv-udsendelse. Fornemmelse for mord.......Webmaster: Dines Bogø


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. Lock-Hansen sagen - generelt


I 2002 medvirkede Solvej Else Hansen, Steen Krarup og Tove Kofoed i en udsendelse på TvDanmark2, hvor de forsøgte at "se", hvad der var sket på Hestehavevej i november 1967.


Pens. kriminalkommisær Preben Nibe og kriminalkommisær Mogens Brøndum kommenterede udsagnene fra de clairvoyante.Solvej Else Hansen og Steen Krarup interesserer sig stadig for sagen. Optagelser fra et besøg i villaen 22. februar 2008 sammen med andre indbudte gæster blev udsendt 2. marts 2008 på TV2 landsdækkende og TV2 Østjylland.


Slides fra TV-uds. 2002