Redaktør Carl Henrik Clemmensen. Bogø .Webmaster: Dines Bogø


Myrdet i Lundtofte 30. august 1943Den korte Avis om sagen ... Dines Bogø ... Gravsted

Redaktør Carl Henrik Clemmesen (28. marts 1901 - 30. august 1943) fornærmede den tyskorienteret kollega Nordahl-Petersen på Østerport Station, da undtagelsestilstanden blev indført 29. august 1943. Nordahl-Petersen var tilknyttet det nazistiske dagblad "Fædrelandet".Nogle af kollegaens venner hørte om episoden og man besluttede, at Clemmensen skulle have en alvorlig advarsel.

Clemmensen var kørt med S-toget til Ordrup til sin nye adresse. Han var samme år flyttet fra Bellevuevej i Klampenborg til en villa på Hvidørevej 37 også i Klampenborg, men tættere på Ordrup. I villaen boede han med sin nye hustru og deres lille søn.

Clemmensen var nok klar over, at han havde forløbet sig og undskyldte telefonisk over for Nordahl-Peteresen.

Redaktør Clemmensen
Familien Clemmensen havde kun boet kort tid på Hvidørevej 37, 1.sal. Nabovillaer mod syd er to tidl. militærbygninger fra 1888. Villaen, der er opført 1935, ligger lige over for Christiansholms Batteri (ofte kaldet Bananfortet).

Dagen efter (30. august 1943) blev Clemmensen opsøgt i sit hjem i Ordrup af tre Schalburgfolk, Knud Flemming Helweg-Larsen, Søren Kam og Jørgen Jens Valdemar Bitsch.

De tre havde lånt en vogn med en tysk værnemagtschauffør og beordrede nu Clemmensen til at følge med.

På Erik Haaest hjemmeside og i hans bog kan man læse, at Haaest mener, at chaufføren ikke var en tysk soldat, men måske SS-manden Walther Carl Rasmussen (i.flg. Erik Høgh-Rasmussen helt uddokumenteret og uden hold i virkeligheden).

Ukendt tysk chauffør
Knud Flemming Helweg-Larsen - Søren Kam - Jørgen Bitsch og ukendt tysk chauffør.I første omgang kørte man ud til Helweg-Larsen hjem, et større toetages bjælkehus, der lå på en lille stikvej til Hummeltoftevej i Sorgenfri helt ned til Prinsessestien tæt ved "Klopstock eg".


Dengang, som nu, kunne man ikke køre ad Prinsessestien, men måtte køre ad en lille stikvej fra Hummeltoftevej. Familien Helweg-Larsen havde tlf. Frederiksdal 7302.


1943 og 2007. Oprindelig havehus til ejendommen Skovtofte. Senere mindre restaurant i en periode før besættelsen. I dag privatbolig.

Se beliggenhed her på Biskop Monrads Vej 15.


Klopstock Eg lige neden for det bjælkehus, hvor familien Helweg-Larsen boede 1942-1944.

Helweg-Larsens hustru og barn var hjemme. De blev sendt på 1. sal medens Helweg-Larsen "afhørte" Clemmensen i stuen. Efter en times tid blev Clemmensen ført ud til vognen og selskabet kørte nu til Lyngby, hvor man fortsatte ud ad Lundtoftevej mod den daværende Lundtofte Flyveplads.

Henrettelsen af Helweg-Larsen er bl.a. omtalt her under "Danskere henrettet efter befrielsen".


Lundtoftevej, hvor Clemmensen blev skudt. Vejene i området er ændret meget. Se Luftfoto.


Skulle man udpege gerningsstedet i dag må det være østre side af nuværende Lundtoftevej ud for DTU mellem Fysikvej og Elektrovej.

Kort før flyvepladsen stoppede man og Clemmensen blev hentet ud. Redaktør Clemmensen og Helweg-Larsen gik et stykke fra vognen. Kam, Bitsch og chaufføren stod ved vognen, da de hørte flere skud. Helweg-Larsen havde skudt Clemmensen. Dette er en version, der ikke rigtig kan passe med oplysninger fra ligsynsrapport.


31. august 1943. Lyngby Politi. Foto af den dræbte redaktør Carl Henrik Clemmensen på Lundtoftevej.


Tv. Lyngby Raadhus, hvor Lyngby Politi havde station i 1943. Th. 24. maj 2008. I.flg. den beskrivelse Lyngby Politi lavede, skulle gerningsstedet være ud for nuværende DTU.

Se beliggenhed her på nuværende Lundtoftevej.


Gravsten på Ordrup Kirkegård.

Helweg-Larsen, Kam og Bitsch skød alle på Clemmensen, medens denne stod op. Efterfølgeden skød den tyske chauffør efter ordre på den dræbte, der lå i vejsiden. Kort tid efter kørte de alle tilbage til København, hvor de afleverede vognen.

31. august 1943 om morgenen blev liget fundet og Lyngby Politi, der dengang havde station på det nybyggede Lyngby Rådhus, blev tilkaldt.

Lyngby Politi fandt ret hurtigt ud af, hvem gerningsmændene var bl.a. på grund afepisoden på Østerport Station. Desuden kendte Lyngby Politi Knud Flemming Helweg-Larsen i forvejen, da politiet tidligere havde fået anmeldelser om øvelsesskyderi ved hans villa på Prinsessestien.


Primo september 1943. På grund af tysk censur var det begrænset, hvad der kunne skrives i de officielle danske aviser.


B.T. skrev på befrielsesdagen om deres afdøde medarbejdere og 26. maj 1945 skrev Politiken om gerningsmændene.

1943. Søren Kam (1921-2015) som leder af Schalburgskolen på Høveltegård. Omtalt i ugeblad efteråret 1945.


1945. Knud Flemming Helweg-Larsen. Efterlysning februar 1945 og det kendte foto fra Vestre Fængsel.


Tv: 2004 udkom "Forbrydere uden straf" skrevet af Erik Høgh-Sørensen. En beretning om flere af de nazister, der undgik straf, bl.a. Søren Kam. Midt: I 2008 udkom bogen "Søren Kam, Hitlers danske yngling"; på Bogans Forlag. Forfattere: Gurli og Erik Haaest. Th: I 2013 udsendte Erik Høgh-Sørensen en opdateret revideret udgave.