Carl Mogensen - Tyske kontakter

Læs mere om Carl Mogensen


SS-Hauptsturmführer Hans Hermannsen i 1940 og året efter 11. juni, da han fejrede sin 50 års fødselsdag i København.


Kriminalrat Hans Hermannsen (1891-1952) var i Danmark fra april 1940 - til maj 1945. Nekrolog i bladet Gestapofangen.
Abwehrmajor Bruno Christoph Ingwer Boysen.
(1896-1952).
Dines Bogø ...
Presseattaché Gustav Meissner.
(1910-1995)
Allierede krigsfanger var bl.a. interneret på Alsgade skole på Vesterbro. Fra sommeren 1945 havde "Den danske livgarde" vagten omkring skolen.

Under en afhøring begyndte den tyske major Boysen at fortælle om sine danske kontaktmænd.

Hvad fortalte Abwehragent major Bruno Christoph Ingwer Boysen (dæknavn "Busse") i starten af 1946 under afhøringerne om grosserer Carl Mogensen?

Fortalte han andet end, at han havde hjulpet Mogensen med at skaffe varer (Sakarin, Eugenol og Nellikeolie) til dennes firma i 1944-1945, og at Carl Mogensen som modydelse havde givet Abwehr nogle absolut ligegyldige og ubrugelige oplysninger.

Sakarinen blev videresolgt med meget stor fortjeneste til grosserer Nielsen i Søborg. Carl Mogensens fortjenste på den handel var i nutidsværdi over ½ million kroner.

Boysen have en årrække drevet handelsspionage i Danmark via en importforretning, der lå på Gl. Kongevej på Frederiksberg.

Major Bruno Boysen havde tilknytning til den dansktalende kriminalrat Hans Hermannsen.

Carl Mogensens husholderske fru Julie Simonsen fortalt politiet, at der ofte kom kuverter til Carl Mognesen med firmaafsender Abwehr Stelle. Først senere fik hun at vide, at Abwehr Stelle ikke var et firma, men tysk militær efterretningskontor.

Hans Hermannsen (1891-1952 Flensborg) var professionel politimand, og han var stedfortræder for Karl Heinz Hoffmann (1912-1975), der ledede Gestapo afdeling IV. En afdeling der tog sig af kommunister, modstandsbevægelsen, illegal presse, sabotage, faldskærmsagenter, kontraspionage o.l.

Hans Hermannsen kom til Danmark allerede 20. april 1940. Først tilknyttet det tyske gesandtskab, senere Dagmarhus og Shellhuset. Hermannsen havde et indgående kendskab til danske forhold "over og under jorden".

Det hedder sig, at kriminalrat Hans Hermannsen ("Onkel Hans") gjorde modstandsbevægelsen store tjenester, bl.a. skulle han havde forhindret henrettelsen af over 200 modstandsfolk, og det var derfor han efter befrielsen ikke blev anklaget.

Hermannsen eftergjorde sin chefs underskrift adskillige gange.

Hans Hermannsen arbejdede efter krigen bl.a. for de engelske styrker i Vesttyskland. Måske arbejdede han også for englænderne under krigen.

Hoffmann havde i slutningen af besættelsen en direkte fornemmelse af, hvad hans stedfortræder foretog sig, men begge havde gensidigt fordel af arrangementet.

Hans Hermannsen blev hjulpet over grænsen til Tyskland i maj 1945, og han blev aldrig retsforfulgt.

Senere blev Hans Hermannsen en meget nær ven af chefen for den danske militære efterretningstjeneste oberst Hans Mathiesen Lunding!