Carl Mogensen. Efter 11. april 1946

Læs mere om Carl Mogensen
Hvorfor skrev aviserne i 1946 intet om Carl Mogensens tætte kontakter til Christiansborg?

Redaktører på de to store formiddagsblade viste særdeles god besked med Carl Mogensens mangeårige samarbejde med flere indflydelsesrige personer på Christiansborg. Tilbageholdt redaktørerne deres viden af personlige grunde?


Var Carl Mogensen "dobbeltagent", som aviserne skrev dengang? Nej nok nærmere "5 eller 6 Dobbeltagent".

Carl Mogensen blev bisat i stilhed fra Simeons Kirke på Nørrebro den 17. april 1946. På kisten lå hans franske ordener "Det franske Krigskors med Palmer" og "Ridder af Æreslegionen" samt frihedskæmperarmbindet. Vennerne fra Eventyrernes Klub deltog, og det var medlemmerne fra klubben, der bar kisten.


Berlingske Tidende og Politiken, lørdag den 20. april 1946.

Annoncerne var indrykket af Carl Mogensen 57-årige veninde Ebba (min platoniske veninde, som Carl Mogensen lidt spøgefuldt kaldte hende). En veninde han havde haft siden han i midten af tyverne kom tilbage til Danmark.

Hun havde også arrangeret alt det praktiske bl.a. højtideligheden i kirken. Overassistent Ebba R. var ansat i Driftafdelingen hos KTAS i Nørregade (1920-1956). Carl Mogensens urne blev nedsat i hendes forældres gravsted.

Kun to frihedsmænd fra modstandsgruppen Lysglimt deltog. Lederen kriminaloverbetjent Kaj Hansen havde ikke direkte forbudt gruppens medlemmer at deltage. Der var blevet sagt, at de enkelte selv måtte afgøre med deres "samvittighed" om de ville deltage.

Kriminalbetjent (efter befrielsen kriminaloverbetjent) Kaj Hansen, Carl Mogensens tidligere meget nære ven, deltog "ikke" i bisættelsen. Kaj Hansen nøjedes med at "observere" fra bagerste række under en del af højtideligheden.

Kaj Hansen vidste nøjagtig besked med, hvad der var sket på kontoret, da Carl Mogensen døde. Kaj Hansen fortalte til flere, hvad der egentlig var sket, men Kaj Hansens beretning blev mer eller mindre glemt, da pressen gengav politiets officielle detaljerede forklaringer.

På Garnisons Kirkegård blev Carl Mogensens urne nedsat i et familiegravsted den 24. april 1946. På hans gravsten stod der "Niels". Slægtninge til Ebba R. fik aldrig at vide, hvorfor der stod "Niels" på en gravsten. Carl Mogensens dæknavn havde været "Lille Carl", og i visse kredse brugte man tilnavnet "Bøffen".

Tilnavnet "Bøffen" brød Mogensen sig bestemt ikke om. " Læs her om "Bøffen og Bananen", men begrebet blev også i begyndelsen af fyrrene brugt internt i tyske kredse om Carl Mogensen og hans lange ranglede samarbejdspartner.

Gravstedet blev sløjfet i 1984.Mange måneder efter dødsfaldet blev arvingerne, Ebba R. og Carl Mogensens 3 søskende særdeles chokeret, da de fik at vide, at hele boopgørelsen skulle laves om.

Den udbetalte arveandel skulle tilbagebetales og indsættes i Overformynderiet. Pengene var til Carl Mogensens datter, der blev født 6 måneder efter hans død.

Ebba R. blev pensioneret før tiden fra K.T.A.S. i 1956, og samme år solgte hun sit sommerhus i Søborg.

Sommerhuset, som hun have haft siden 1942, blev solgt til en veninde, en tidligere kollega fra K.T.A.S.

19 år efter Carl Mogensens bisættelse blev den stadig ugifte Ebba R. begravet som den sidste i familiegravstedet.


Foredrag om Carl Mogensen Bogen om Carl Mogensen