Carl Mogensen sagen - Våben skjult hos Prins Axel

Læs mere om Carl Mogensen

Våben skjult ved kongeligt slot


I "Daglige beretninger om Begivenheder under Den Tyske Besættelse fra  januar 1944 til maj 1945" står der under lørdag den 13. Januar 1945:

I Onsdags fandt det tyske Politi Vaaben i en Tepavillon paa Bernstorff Slots Domæne, ikke langt fra "Bernstorffhøj", hvor Prins Axel bor, men uden for Omraadet, som hører til "Bernstorffhøj". Den følgende Dag blev Slotsgartner F.A. Hansen, dennes 17-aarige datter, 15-aarige Søn og en ung Pige fra en nærliggende Ejendom anholdt af det tyske Politi, men senere paa dagen frigivet med Undtagelse af Slotsgartneren, som stadig er holdt tilbage.

I en Samtale med de tyske Myndigheder i Shellhuset har Prins Axel Torsdag Formiddag præciseret og ved Hjælp af Generalstabskort dokumenteret, at den omtalte Tepavillon ikke ligger paa "Bernstofhøj"s Omraade. Da en Uklarhed paa dette Punkt saaledes er hævet, og da Hs. kgl. Højhed ikke har haft noget som helst Kendskab til Pavillionens Udnyttelse, maa Sagen være fuldt klarlagt for Prinsens Vedkommende.I lighed med så mange beretninger om begivenheder under besættelsen findes der flere versioner af samme sag.

F.eks. skriver det illegale blad "Frit Danmark" 26. januar 1945 om sagen. Frit Danmark om Prins Axel

Efter besættelsen blev tyske og danske gestapofolk afhørt om episoden i Bernstorff Slotspark. Gestapofolkene fortalte, at det var Prins Axel og Udenrigsministeriets direktør Nils Svenningsen, der henvendte sig på Shellhuset for at fortælle, at der lå våben i parken.


Foredrag om Carl Mogensen ... dines bogø ... Bogen om Carl Mogensen