Grosserer Carl Mogensen...................Webmaster: Dines Bogø


Artikel om modstandsmanden, der vidste for meget


Også gengivet i Den korte Avis den 24. september 2012.


Carl Mogensen: Generelt ... Dines Bogø ... Carl Mogensen: Bøger


Manden der døde "to gange"


Torsdag den 11. april 1946 begik grosserer Carl Louis Mogensen selvmord, stod der i aviserne. Det var en nyhed der gav genlyd i modstandskredse, fordi grossereren havde været et fremtrædende medlem i en af de store transportorganisationer under besættelsen.

Mange andre bemærkede det også, fordi Carl Mogensen havde været den egentlige initiativtager til stiftelsen af Dansk professionelt Bokse Forbund i 1931 og i 1938 af den danske afdeling af Eventyrernes Klub.

Dines Bogø - Kriminalsager - Carl Mogensen
Den 13. december 1938 blev Eventyrernes Klub stiftet i Universitetscaféen. Peter Freuchen, der ses til højre, har fortalt, at det var ham der tog initiativ til stiftelsen af den danske afdeling af The Adventurers' Club.(Arkiv: Eventyrernes Klub).Den officielle version


Carl Mogensen havde kontor og privatlejlighed i Pilestræde lige over for Berlingske Tidende. Skal man tro på den officielle politirapport skød Carl Mogensen sig, da to kriminalpolitifolk fra København kom om morgenen for at hente ham til afhøring.

I politiets rapport står der, at grossereren spurgte kriminalfolkene om de ville have en cigar, medens han lige klædte sig på i soveværelset.

Medens de ventede hørte de et skud. De styrtede ind og konstaterede, at grossereren havde skudt sig i det lille lokale og at han var hårdt såret. I en tilkaldt ambulance fra Københavns Brandvæsen blev den sårede i al hast med udrykning kørt til Kommunehospitalet, hvor han blev erklæret død ved ankomst. Efterfølgende blev han kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor man ikke foretog obduktion, da selvmordet jo var sket lige foran to officielle repræsentanter.

Dines Bogø - Kriminalsager - Carl Mogensen
Grosserer Carl Mogensen født i Randers 1895. Død 1946 i Pilestræde, off. adresse: Kronprinsensgade 13 i København. (Arkiv: DB).Hvad skete der egentlig?


Grossererens sekretær Birgitte fortæller, at da hun mødte på kontoret op ad formiddagen var kontor og lejlighed fyldt med uniformeret og civilklædte politifolk. Midt under afhøringen så hun to ambulancefolk bære en båre gennem kontoret. Hun fik at vide, at det var hendes chef, men hun kunne ikke se, da personen på båren var dækket af et hvidt lagen.

En af grossererens venner fortæller mange år efter, at han ved, at Carl Mogensen natten før var blevet opsøgt af sin gamle kompagnichef "Store Kaj" fra besættelsestiden. Denne havde fortalt Mogensen, at Københavns Politi havde en anklage for spionage m.v. mod ham og at han ikke kunne få støtte af ham.

Umiddelbart efter havde Carl Mogensen skudt sig og "Store Kaj" forlod lejligheden og orienteret uformelt Københavns Politi.Hvorfor skød Carl Mogensen sig?


Mogensen led af klaustrofobi og få dage før havde han fået at vide, at han ikke kunne genoptage sin virksomhed, da han blev nægtet importtilladelse pga. restriktioner. Desuden havde en at hans veninder fortalt ham, at han skulle være far og denne gang ville hun ikke have sagen klaret hos den sædvanlige læge i Vester Voldgade.

Var der noget om spionage og samarbejde med tyske instanser under besættelsen? Ja, men meget lidt. Han havde indgået handelsaftaler i nogle få tilfælde, men sideløbende arbejdede han for Den engelske efterretningstjeneste, SOE. Han forsynede dem med oplysninger, som han bl.a. fik fra Christiansborg, hvor hans nærmeste kilde var betjentformand Chr. Svenningsen.

Dines Bogø - Kriminalsager - Carl Mogensen
Carl Mogensen fyldte 50 år lige inden befrielsen. Han blev den 8. juni 1945 hyldet ved en stor fest på Peter Liep i Dyrehaven nord for København. Her hilser han på en lille del af de mange kammerater og forretningsforbindelser, der var inviteret. (Arkiv: DB).

På Christiansborg havde Svenningen sammen med restauratør Brydesen fra "Snapstinget" opbygget en effektiv organisation, der samlede oplysninger via rigsdagens medlemmer og journalister. Selv om regeringen formelt var trådt tilbage fungerede "Borgen" fortsat.

På Mogensens kontor blev der holdt mange møder, hvor aktioner var blevet planlagt bl.a. kapringen af DSB-færgen Storebælt i november 1944. Mogensen havde et dybtgående kendskab til "Den såkaldte skæve våbenfordeling". 3.000 maskinpistoler indkøbt i Sverige der kom til Danmark, men kun en brøkdel blev fordelt til de kæmpende modstandsorganisationer.Kunne grossereren ikke bare forklare sig


I slutningen af besættelsen var der indgået forskellige underholdsaftaler mellem danske og tyske instanser. De aftaler havde grossereren været med til at formidle og det måtte under ingen omstændigheder komme frem. Samtidig var Carl Mogensen presset af økonomiske og private problemer, så der var kun en løsning!

Dines Bogø - Kriminalsager - Carl Mogensen
Carl Mogensen platoniske veninde Ebba, der brevvekslede med ham, da han var legionær i Nordafrika. Da han i 1926 kom til København hjalp hun ham økonomisk med at starte en grossistvirksomhed. Hver gang hans firma kom i underskud, trådte hun hjælpende til og hun støttede ham hele livet. Hun sørgede også for hans begravelse. (Arkiv: DB).

Hans kammerater fra modstandsbevægelsen forstod ikke, hvad der var sket og hans mange kontakter i sportsverdenen var chokerede. Medlemmerne af Eventyrernes Klub var forvirrede og internt i klubben blev der lavet en meget fortrolig rapport. Man ville finde ud af, hvad der op og ned på hele historien.

At der så var forlydende om, at han havde skudt sig to gange var med til at efterlade et broget billede. Fakta var, at han havde skudt sig effektivt en gang. Som legionær i Fremmedlegionen i fem år i tyverne vidste han alt om våben og hvor man skulle skyde.

Men journalister skal huske, at spørge om det er et ind- og udgangshul, når retsmediciner oplyser, at der var flere skudhuller. Af uforklarlige årsager har man detaljeret i kirkebogen beskrevet på hvilken måde grossereren skød sig.

Efter Carl Mogensens død blev han udlagt som far til en nyfødt datter. Retsmedicinsk Institut kunne overraskende levere dokumentation for det sandsynlige faderskab. At hele skifteretssagen måtte laves om var med til at efterlade et blandet indtryk af afdøde grosserer Carl Mogensen og hans mange aktiviteter siden han kom til København i midten af tyverne.