Festen for "Lille Carl" Carl Mogensen

Carl Mogensen - generelt Hyldestfesten for Carl Mogensen 8. juni 1945 på Peter Liep
Gruppeleder og næstkommanderende Carl Mogensen "Lille Carl" og kompagnichef Kaj Hansen "Store Carl" skridter fronten af. Et ofte anvendt foto i bøger, der omtaler Carl Mogensen.


Carl Mogensen hyldes af "De Allieredes Dansk Våbenfæller", Eventyrernes Klub og modstandsgruppen "Lysglimt".


Fra venstre: Olaf Andreasen, Carl Mogensen, Erik Blytgen-Petersen, Kjeld Evers Nielsen. Avisudklip fra Aftenbladet i Carl Mogensen's arkiv.


Fra venstre: Grosserer Carl Mogensen, Løjtnant MacDonald Menzies, Kriminalbetjent Kaj Hansen, Sekundløjtnant J.K. Harker. Avisudklip fra Politiken i Carl Mogensen's arkiv.


Hyldestsangen.

Da Carl Mogensen efter eget udsagn sad arresteret på sin 50 års fødselsdag 24. april 1945, blev han i stedet fejret ved en stor fest i Dyrehaven 8. juni samme år. Det var bl.a. "Eventyrernes Klub" der fejrede deres mangeårige medlem.

Carl Mogensen havde tilknytning til foreningen "De Allieredes Danske Våbenfæller". (En forening af danske, der havde kæmpet på allieret side under 1. verdenskrig). Foreningens næstformand rigsdagsbetjent og vagtchef Christian Svenningsen havde været initiativtager til hyldestfesten. Svenningsen og Mogensen havde under og efter Besættelsen haft et meget nær samarbejde.

Hele "Lysglimt-gruppen" deltog. Carl Mogensen var også Secret Service (SIS) agent med kodebetegnelsen O/93, og danske repræsentanter fra denne organisation var også inviteret. Carl Mogensen var specielt glad for deres tilstedeværelse. "Sporten", "Pressen" og "Erhvervslivet" var også mødt.

Blandt de mange deltagere kan nævnes:
Overlæge Ove Nielsen (tilknyttet modstandsbevægelsen).
Bokseinstruktør Emanuel Jacobsen "Malle"
Promotor Valdemar Christiansen.
Ingeniør Jacob Christian Hansen Ellehammer.
Flyverløjtnant Knud Clauson-Kaas.
Kunstneren Aage Gitz-Johansen.
Direktør Hestbæk.
Børge Mikkelsen (formand for Sømændenes Idrætsklub).

Blandt de mange talere kan nævnes:
Forfatteren Holger Rosenberg (Eventyrernes Klub).
Overbetjent Kaj Hansen, (kriminaloverbetjent fra Nordre Birk).
(Leder af Lysglimt og før 4. april 1946 meget nær ven med Carl Mogensen).
Rigsdagsbetjent Chr. Svenningsen (De Allieredes Danske Våbenfæller).
Dr. Toussieng og captain Anderson (Royal Navy).

Grosserer Carl Mogensen takkede alle de fremmødte og talerne, og han rettede en særlig tak til sine overordnede i Secret Service Erik Blytgen-Petersen og Olaf Andreasen. Flere i selskabet bemærkede,  den overstrømmende glæde Mogensen gav udtryk for over de to, der repræsenterede den engelske efterretningstjeneste.

Lysglimts leder, Carl Mogensens daværende stadig meget personlige nære ven, kriminaloverbetjent Kaj Hansen udnævnte Carl Mogensen til æresmedlem af Lysglimt.

Denne dag blev der selvfølgelig ikke talt højt om hans tyske handelsforbindelser, og slet ikke om hans andre tyske kontakter. De tyske kontakter havde han efter dansk-engelsk opfordring og godkendelse.Carl Mogensen
Carl Mogensen troede, at nu blev alt godt og han ville kunne genoptage sine aktiviteter i sit importfirma. Annonce i Politiken 27. juni 1945.