Politigården i København...................Webmaster: Dines Bogø


Tilsyneladende optræder begrebet "1448" først, da Politigården i København tages i brug i 1924. (telefonbog fra 1925). Politihovedkvarteret flyttede fra Nytorv, hvor man bl.a. havde haft tlf. Central 5892.Politigården havde mange telefonnumre til specialafdelingerne, men det generelle tlf.nr. var fra 1943 "Central 1448". Da K.T.A.S. manuelle hovedcentral blev omlagt ændres telefonnummeret til "CE 1448".

Senere, ved den endelige automatiseringen af telefonsystemet i København, ændres nummer til "14 14 48", "01 14 14 48" og senest til "33 14 14 48".Myte


At Markusevangeliet kapitel 14 vers 48 skulle have noget at gøre med valg af 1448 tilbage i 1924, må henføres til en myte.

Verset lyder: »Jeg må være en farlig forbryder,« sagde Jesus, »I er jo bevæbnet til tænderne«".

1448 blev valgt efter anbefaling fra KTAS, da det fonetisk var en god kombination.Politistationer i København og omegn


De Københavnske stationer 1 - 9 har allerede fra begyndelsen af 1900-tallet selvstændige tlf.nr. primært under Hovedcentralen. Senere blev det ændret til 5-cifrede tlf.nr. hvor endeciffer angav stationens nr.

Eksempelvis havde Station 6 på Fælledvej (nuv. Politihistorisk Museum) i 1920 "Central 10.206" og senere også "Central 10.306".

I slutningen af besættelsen skiftede stationerne til "Central 16.60x", måske fordi Den tyske Besættelsesmagt overtog stationerne.

Fra 1945 ændres alle tlf.nr. til 1448 på de Københavnske stationer. Nu er stationerne koblet til de lokale bycentraler: f.eks. "MInerva 1448", "BYen 1448", "PAlæ 1448", "VAlby 1448", "AMager 1448", "NOra 1448" o.s.v. Alle stationer havde dog flere numre og ofte under forskellige bycentraler.

Omegnskredse følger også med i 1945. F.eks.: "LYngby 1448", "KAstrup 1448", stationerne i Gentofte "GEntofte 1448", "ORdrup 1448" og "HElrup 1448" samt på Frederiksberg "FAsan 1448". Eksempel: Station 6

Politistationer i provinsen


Senere skifter de øvrige politikredse i KTAS-området. Først mange år efter ændres telefonnumre i de andre telefonselskabers områder. JTAS, FKT samt P&T (Sønderjylland og Møn). Måske først omkring 1985-1990?

Når politistationer blev nedlagt eller sammenlagt med andre stationer beholdt politiet ofte de gamle telefonnumre, som skjulte numre.

Telemyndighederne reserverer i en vis udstrækning "1448" på alle centraler til politiet, men der findes i dag flere eksempler på, at private og firmaer har "xx xx 14 48" og der er i 2008 eksempler på politistationer, der ikke har "1448" som slutcifre.1448 forsvinder


"1448" forsvinder helt på et tidspunkt og almindelige opkald til Politiet vil foregå via "en-en-fire", hvor man får nærmeste politikreds. Halv off. "Udlægning"